För drygt två år sedan inför region Gävleborg jour för anställda på ambulansen. Eftersom flera sade upp sig ökade övertidsersättningen. Vårdförbundet lyckades i april förhandla bort jouren. Ambulanssjukvårdarna fick dock ha kvar jouren på 2,6 timmar per vecka, vilket KA skrivit om.

– Kränkande särbehandling, sa ambulanssjukvårdaren Sverker Lönnman, till KA i maj.

Kommunal har ett nationellt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting där de som arbetar skift dygnet runt ska arbeta 36,20 timmar. I och med jouren arbetar ambulanssjukvårdarna mer än avtalet.

Kommunal försökte flera gånger under våren att förhandla bort jouren med arbetsgivaren men lyckades inte.

Under september har Kommunal fortsatt sina försök att förhandla med arbetsgivaren.

– Arbetsgivaren tog inte vårt förslag. Vi vill ha bort jouren, alternativt att vi kan komma ned i samma arbetstider som Vårdförbundets avtal där de arbetar 35,15 timmar från september till maj och 38 timmar på sommaren, säger Tord Andersson, sektionsordförande för Kommunal i region Gävleborg.

I stället har arbetsgivaren erbjudit att sänka arbetstiden till 35,50 timmar.

– Jag har skickat meddelande till mina ombudsmän. Jag tror inte att de kommer att vara nöjda. Då får förbundet gå vidare med frågan, säger Tord Andersson.

Sverker Lönnman tycker att arbetstidsfrågan borde gå till central förhandling.

– Vi har ett nationellt avtal som arbetsgivaren bryter mot. Jag är förvånad att det inte tagits vidare högre upp tidigare.