För två år sedan beslöt region Gävleborg att anställda vid ambulansen skulle behöva jobba extra jour om 2,6 timmar per vecka. Orsaken var att det var svårt att rekrytera personal och att det blev för dyrt att betala övertidsersättning. 

Flera sa upp sig och övertiden ökade igen. Arbetsgivaren inledde då en förhandling med Vårdförbundet och jouren för sjuksköterskor togs bort i början av april. Ambulanssjukvårdarna ska dock fortfarande arbeta jour. 

– Det är kränkande särbehandling, anser ambulanssjukvårdaren Sverker Lönnman.

– Kommunal har ett nationellt avtal med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) där vi som jobbar skift dygnet runt ska jobba 36,20 timmar i veckan. Det avtalet accepterar inte arbetsgivaren eftersom vi får fortsätta att jobba jour, säger Sverker Lönnman.

Regionens avtal med Vårdförbundet innebar förutom slopad jour också att veckoarbetstiden blir 35 timmar i veckan mellan september och maj och 38 timmar i veckan under de tre sommarmånaderna.

Kommunal blev heller inte kallade till någon förhandling.

– Vi bjöds aldrig riktigt in. Jag har tjatat, men vi har lämnats utanför, säger Tord Andersson, ordförande för Kommunal i Gävleborg.

Till slut erbjöds Kommunal samma arbetstid som sjuksköterskorna, men det tackade Kommunal nej till eftersom arbetstiden på ett helår överstiger det nationella avtalet. Eftersom Kommunal sa nej får ambulanssjukvårdarna fortfarande jobba jour. 

Vad ska ni göra nu? 

– Jag vet inte. Jag har tjatat på arbetsgivaren om att vi vill ha ett nytt möte, men vi har inte fått något.

Verksamhetschefen för ambulansen, Peter Sund, säger tvärtom till KA att Kommunal har varit inbjuden till dialog ”från dag ett”.

– De har inte haft möjlighet att komma. Vi har erbjudit dem samma avtal som för Vårdförbundet men det har Kommunal sagt nej till.

Med det avtalet blir arbetstiden längre än avtalet med SKL.

– Egentligen vill jag inte kommentera en pågående förhandling. Vi har inte sagt nej till att träffas igen. Vår förhandlingschef kommer att hitta en tid. Jag hoppas att det kommer att ske före sommaren. Jag vill gärna få ett bra avslut på det här, säger Peter Sund.

Sverker Lönnman på ambulansen känner sig tveksam till att det ska gå att hinna förhandla. 

– Vår semesterperiod börjar den 12 juni och vårt schema fram till i november ska vara klart den sista maj. Ska vi ha ett lokalt avtal ska det inte vara sämre än det nationella.