Samhällsdebatten har fokuserat på olika problem som är förknippade med flyktingmottagande. Detta visar olika opinionsundersökningar, enligt Anders Sannerstedt, docent vid Lunds universitet. En del av dem visar också att Sverigedemokraterna har störst stöd i arbetarklassen.

Varför går man från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna?

– Även om Socialdemokraterna har lagt om kursen så tycker man att det är Sverigedemokraterna som står för det tydligaste motståndet mot flyktingmottagning och mot utomeuropeisk invandring. Tycker man att det är den viktigaste frågan så känns det tryggare att hålla sig till Sverigedemokraterna.

Fatime och Valle är oense om SD.

SD:s politik delar kommunalarna

Val 2018

Att SD är starkt i Skånes inlands­kommuner förklarar han med att partiet tidigt byggde upp lokalavdelningar där och i Blekinge. Sam­tidigt har Skåne en tradition av lokala partier som är kritiska till invandring.

Även om SD gått framåt i hela landet är partiet inte lika starkt i norra Sverige. Enligt Anders Sannerstedt kan det bero på att partiet organiserat sig senare där, att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men också Centerpartiet, traditionellt är starka.

Han pekar också på att Västerbotten har en frikyrklig och liberal tradition. Men han säger också:

– Inställningen borde vara lite annorlunda i Norrlands inland, man borde vara väldigt glad för att folk vill flytta in, det är ju inte direkt överbefolkat, det skulle kunna spela in.