Att personalen som arbetar inom hemtjänsten har för lite tid hos de äldre är ett ständigt problem som späs på av att kommunerna ofta betalar hemtjänstföretagen för varje utförd minut av hemtjänst. Det här behöver ändras.

När den rödgrönrosa majoriteten tog över styret av Stockholms stad efter valet 2014 bestämde vi oss för att se över hela hemtjänstens organisering. Det gjorde vi för att vi såg ett starkt behov av att förändra den jakt på minuter som präglar hela arbetsdagen för de som arbetar inom hemtjänsten. En minutjakt som förstås i allra högsta grad också påverkar de äldre.

Vi konstaterade snabbt att de som arbetar inom hemtjänsten behöver få betydligt mer utrymme att använda sitt yrkeskunnande och få bättre förutsättningar att arbeta utifrån varje äldre människas individuella behov.

Beslutet om att införa det som vi kallar för ramtid i hemtjänsten fattades i Stockholms kommunfullmäktige i september för två år sedan. Meningen med ramtid är att den äldre ska få bestämma mer över sin egen tid. Eftersom Stockholm är stort och har många utförare av hemtjänst fick vi genomföra införandet av ramtid stegvis men förra året hade all hemtjänst, både kommunal och privat, genomgått utbildning i det nya arbetssättet.

Ytterligare ett år efter det höjde vi också kraven på de företag som finns inom hemtjänsten eftersom alldeles för många företag gav alldeles för dåliga villkor. Numera kräver vi bland annat arbetskläder, omklädningsrum och lön, tjänstepension och semester i nivå med kollektivavtal, av den som vill bedriva hemtjänst. Det ser vi som ett stort framsteg.

Men trots allt detta fortsätter jakten på minuter. Och det beror på hur vi ser på hemtjänsten och hur vi värderar omsorgen. Om vi helt ska kunna lämna den minutstyrda hemtjänsten måste vi lämna den minutstyrda ersättningen. Omsorg av äldre kan inte mätas i minuter och kronor. Vi måste hitta ett annat sätt.

I Stockholm ska vi därför utreda hur vi på bästa sätt kan förändra hur vi ersätter den omsorg som utförs och vi i Vänsterpartiet kommer driva stenhårt att byta ut ersättningssystemet under nästa mandatperiod. Vi vill ha ett ersättningssystem som utgår från tillit och vi vill uppmuntra till en hemtjänst som utgår från den äldres önskemål och behov från dag till dag.

Det kan låta självklart men det är kontroversiellt. Att mäta välfärden i kronor och minuter är något vi blivit alltmer vana vid i Sverige de senaste tjugo åren. Tilltron till personalen inom välfärden har försvunnit och ersatts med olika sorters kontrollmekanismer.

Vi måste vända den här utvecklingen i hela landet. I Stockholm jobbar vi hårt för att hemtjänsten ska bli bättre för både personal och äldre. Vi har tagit flera steg på vägen, men vi är inte nöjda än.

Mer respekt för personalens yrkeskunnande, större utrymme för de äldre att själva bestämma över sin egen tid, goda arbetsvillkor och ett annat sätt att mäta omsorgen på än minuter. Det tror vi är framtiden för välfärden.