Kommunalarbetarens granskning visar att klyftorna ökade under åren 2003-2016, några senare siffror om inkomstfördelningen finns ännu inte att få från SCB.

Men Magdalena Andersson (S) säger att enligt regeringens prognoser har klyftan vänt under 2017 och 2018, de år som har påverkats av att regeringen fick igenom sin budgetar i riksdagen. Det är budgetar som förhandlats fram i samarbete med Vänsterpartiet.

Vi möter henne i finansdepartementets bibliotek, dit hon kommer med andan i halsen från en debatt i riksdagen. Frågan är hur länge till hon får fortsätta som finansminister.

Hon ser valet som ett viktigt vägval. Risken finns enligt henne att klyftorna på nytt börjar växa.

– Ska vi ha en regering som försöker motverka den utvecklingen, eller en regering som förstärker den utvecklingen? Har du socialdemokratiska värderingar fördelar du mer resurser till dem som har lite medan de som har mycket får betala mer.

De ökade klyftorna

SD: Klyftorna bör vara större

Val 2018

Kommunalarbetarens granskning visar att klyftorna har ökat fram till 2016 under både Alliansregeringar och socialdemokratiskt ledda regeringar. Det beror enligt henne på en trend i världen, överallt har de superrika blivit allt rikare och har dragit ifrån i inkomstutvecklingen.

Magdalena Andersson upprepar att socialdemokrater försöker minska klyftorna genom att omfördela statens pengar, så att mer går till dem som har de lägsta inkomsterna.

Hon räknar upp flera reformer som har riktats till barnfamiljer och pensionärer. Och tillägger att stora klyftor var en anledning till att hon blev politiker.

– Anledningen till att jag engagerade mig politiskt är att världen är orättvis. Det spelar för stor roll vilken familj man föds i för vilka möjligheter man har i livet. Oavsett vad som händer en i livet ska man kunna känna sig trygg i Sverige.

För att nå det målet vill hon att det satsas mer på att bygga ut och stärka välfärden. Hon säger att de som är mest beroende av välfärden är de som har de lägsta inkomsterna.

– Att vi har en bra förskola är viktigast för dem som inte kan anställa en barnflicka som hämtar barnet tidigt på dagis. Att vi har fritids där de kan läsa läxorna är viktigast för dem som inte har råd att köpa läxhjälp. Att vi har bra och trygg äldreomsorg för alla är viktigast för dem om inte har råd att köpa till extra RUT-tjänster.

Enligt Magdalena Andersson finns det två delar som är viktiga för omfördelningen för att minska klyftorna.

– Det ena är den rena ekonomiska omfördelningen, att vi ekonomiskt stöttar dem som av olika skäl behöver ekonomisk stöttning. Och då får de som har lite högre inkomst vara med och bidra lite mer för att stötta dem som behöver ekonomiskt stöd. Det andra är att ha hög kvalitet i välfärdsverksamheterna.

Men många tycker att så ser verkligheten inte ut, att välfärden inte fungerar så bra som den borde och att de har svårt att klara sig ekonomiskt på grund av låga pensioner, deltidslöner och osäkra jobb. Vad kan ni göra för att ändra på det?

– Vi har mer att göra. Det viktigaste är att människor har jobb. Därför har vi målet om den lägsta arbetslösheten i EU. Det har skapats 300 000 nya jobb under mandatperioden och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på sexton år. Vi vill fortsätta jobba med att alla de som kan arbeta ska arbeta.

Vår granskning visar att det också finns de som arbetar som ändå inte får ekonomin att gå ihop, framförallt de med deltider och osäkra anställningar. Hur ska de få det bättre?

– För att den svenska arbetsmarknaden ska fungera behöver vi ha starka fackföreningar. Många måste vara medlem i facket. Därför har vi infört avdragsrätt på fackföreningsavgift från 1 juli i år. Med starka fackföreningar har man mer muskler att förhandla bra löner och arbetsvillkor.

Men hur skulle de märka att det är sossarna som styr om ni skulle vinna valet?

– Jag hoppas att de redan märker det, att de har fått det bättre. Vi vill ju fortsätta att minska klyftorna och driva en politik för ökad jämlikhet. Det handlar om fler jobb, att få möjlighet att utbilda sig, få upp lönerna, bygga ut välfärden, anställa fler och stärka arbetstagarnas rättigheter.

Tror du då ett det är möjligt att med er politik att Sverige återigen skulle kunna bli världens mest jämlika land?

– Ja.

Du har ju fått kritik för att du har ställt utsatta grupper mot varandra, när du har talat om kostnaderna för asylinvandring mot att stärka välfärden. Hur ser på den kritiken?

–  Jag håller inte med om bakgrundsbeskrivningen. Det jag har sagt har tolkats väldigt extensivt. Jag har talat om att vi har ansvar för att de barn som kommer hit och får asyl inte ska hamna i barnfattigdom.

– Jag pratade om barnfattigdom bland utrikes födda barn, där vi ser att vi ligger mycket högre i Sverige än i andra länder och inte minst mot bakgrund av att det var så många som kom och sökte asyl i Sverige 2015. Vi tycker ju naturligtvis att Sverige ska ta sin del av ansvaret i en värld där människor tvingas på flykt.

Magdalena Andersson nämner att en del av det ansvaret ligger i att arbeta med förebyggande insatser för fred och för att undvika risken för konflikter i olika delar av världen. Samt att ge bistånd till utveckling som gör att människor kan klara sin egen försörjning och leva ett bra liv där de bor.

– Självklart ska vi också ta vår del av Europas ansvar för människor på flykt. Men Sverige kan inte fortsätta ta ett helt oproportionerligt ansvar eftersom vi ju har ett ansvar för människor när de har kommit till Sverige. Att de ska kunna bli en del av det svenska samhället, få utbildning, få jobb och få bostad. – Vi behöver ju nu fokusera på att de som har kommit till Sverige ska kunna få bra liv. Inte hamna i fattigdom. Vi vill inte ha en ny underklass med nyanlända. Vi vill att människor som har kommit till Sverige ska komma i arbete. Många av dem gör ju nu fantastiska arbetsinsatser i våra välfärdsverksamheter.

Vilken betydelse tror du att de sociala klyftorna kommer att ha i valrörelsen?

– Det vore ju fantastiskt om det var en fråga i valrörelsen. För det handlar ju om vi ska ha ett Sverige som hänger ihop eller inte. Då måste vi ha en fortsatt jobbtillväxt. Människor måste kunna få jobb, man ska ha trygga jobb till bra löner.

– Vi måste ha en fungerande välfärd så att alla barn och äldre kan ha en trygg vardag oavsett inkomster. Vi måste ha en ren omfördelning och stötta de pensionärer och ensamstående föräldrar som behöver en extra stöttning för att få vardagen att gå runt, säger Magdalena Andersson.