Medverkar i debatten gör arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), Jessika Roswall (M), ledamot arbetsmarknadsutskottet, Martin Ådahl (C), chefsekonom och Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Mira Hjort, du är en av debattledarna. Hur heta har frågorna kring arbetslivet varit hittills under den här valrörelsen?

– De har inte varit särskilt heta, med tanke på att i princip alla berörs. Vissa frågor, som den om lagstiftning om sänkta ingångslöner och hur nyanlända ska etableras på arbetsmarknaden, har diskuterats mycket. Men andra frågor har i stort sett lyst med sin frånvaro, trots att det ofta finns stora skiljelinjer mellan de politiska blocken.

Mattias Dahlgren, också du leder debatten. Vilken fråga tror du kommer att väcka mest diskussion i kväll?

– Jag tror att det är två frågor som kommer diskuteras extra livligt. Dels är det frågan om konflikträtten, där parterna fört fram ett förslag om inskränkningar som i princip alla partier förutom Vänsterpartiet ställer sig bakom. Dessutom vill ju Allianspartierna inskränka rätten till sympatiåtgärder och där finns det ju en tydlig ideologisk skillnad mellan höger och vänster.

– Den andra frågan handlar om LAS. Där vill de borgerliga partierna se fler undantag i turordningsreglerna medan den andra sidan vill ha kvar dagens regler eller till och med ta bort undantagen helt.

Arrangemanget sker i samarbete med ABF. Debattledare är Mattias Dahlgren, Sekotidningen, Mira Hjort, Kommunalarbetaren och Lena Hennel, Arbetet.

Vill du lyssna på valdebatten gå in på Kommunalarbetarens Facebook-sida eller kom och lyssna live på ABF-huset i Stockholm klockan 18.00 i kväll.

Fotnot: Anmäl dig här för att komma och lyssna på ABF-huset.