Ska vinster i välfärden begränsas? Hur?

 

Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

”Ja. Förslaget om vinsttak som vi har drivit nu innebär att man ska kunna få en marknadsmässig avkastning på det kapital man själv har investerat i verksamheten. Med det förslaget skulle vi få bort över­vinsterna i välfärden.” 

 

Miljöpartiet.

Miljöpartiet

”Vi tycker att eventuell vinst ska åter­investeras i verksamheten och står bakom det förslag regeringen tagit fram till riksdagen om att begränsa möjligheterna att göra vinster inom skolan och socialtjänst­ens områden.”

 

Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

”Ja. Vi är de som drivit frågan. Vinstbegränsning ska gälla för företag som tar emot offentlig finansiering inom socialtjänst, assistansersättning och skolreglerad verksamhet. Även sjukvården ska ha vinst­begränsning, det utreds just nu.” 

 

Moderaterna.

Moderaterna

”Moderaterna säger nej till regeringens förslag om att begränsa vinster i välfärden. Vi vill däremot införa nationella kvalitetskrav för skola, vård och äldreomsorg samt skärpa åtgärderna mot de verksamheter som brister.” 

 

Liberalerna

”Nej. Människor har rätt att välja. Kvalitetskraven ska vara höga på både offentlig och privat välfärd.” 

 

Centerpartiet.

Centerpartiet

”Vi vill att de som valt friskola eller privat omsorg fortsatt ska känna sig trygga i att ha kvar sin välfärd. Vi vill därför inte begränsa vinsterna, men se tydligare kvalitetskrav. ”

 

Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna

”Nej. Dålig kvalitet och oseriösa aktörer ska bekämpas, inte vinst. Därför behövs tydliga kvalitetskriterier, bra uppföljning och tillsyn.”

 

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

”Nej. SD är positivt inställda till tydliga och högt ställda tillståndskrav för att få bedriva verksamhet inom välfärden. Regeringens förslag träffar tyvärr helt fel, leder till ökad olikvärdighet, otydlighet och osäkerhet och kommer inte medföra högre kvalitet.”

 

Fotnot: Regeringens förslag om en vinstbegränsning röstades ner i riksdagen den 7 juni. S, MP och V röstade för, medan M, L, C, KD och SD röstade emot.

 

Svaren till Partikollen är sammanställda av Elin Steen och Stephen Lindholm från Kommunalarbetaren samt Karl Martinsson och Johanna Wreder från Arbetet.