På Vänsterpartiets valupptakt i helgen presenterade partiet sitt nya förslag för att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor i offentlig sektor. Genom så kallade jämställdhetsmiljarder, ett ekonomiskt stöd till kommuner och landsting på 5 miljarder kronor per år, vill partiet satsa på kvinnors löner. Vänsterpartiet vill att satsningen blir en permanent del av stadsbidraget. Förutsättningen för bidraget är att kommunerna går in med lika mycket. Totalt kan det alltså handla om tio miljarder kronor per år som satsas på att utjämna löneskillnaderna.

– Sveriges kommuner och landsting sysselsätter över en miljon människor och är därmed Sveriges största arbetsgivare. Att ge dem ekonomiska förutsättningar att utjämna systematiska löneskillnader kommer att ge resultat inom en nära framtid. Det blir mer i lönekuvertet och i slutändan högre pension. Att utjämna löneskillnader är en grundbult för att ge kvinnor och män jämlika och jämställda levnadsvillkor, säger Jonas Sjöstedt (V) i ett pressmeddelande.

Kommunerna och landstingen får själva bestämma vilka åtgärder som behövs på respektive arbetsplats. Statsbidraget ska betalas ut först då kommunen kan visa på resultat i exempelvis regelbundna lönekartläggningar.

Samtidigt vill Vänsterpartiet satsa drygt tio miljarder på förskolan för att kunna anställa mer personal och minska storleken på barngrupperna. Partiet vill skjuta till 2 miljarder kronor på förskolan i budgeten för nästa år. För 2020 och 2021 stiger summan till 3,5 miljarder respektive 5 miljarder.