De senaste veckorna har temperaturen på Åkershem pendlat mellan 33 och 35 grader. I duschrummen har den varit så hög som upp mot 45 grader. Arbetsgivaren gick med på att personalen får ha på sig tunnare arbetskläder, men sade enligt skyddsombudet Belinda Mattsson nej till att dela upp långpassen på 13 timmar i två pass. Några fläktar har också köpts in, men hon tycker inte att det har förbättrat läget särskilt mycket.

Detta fick Belinda Mattsson att lägga ett skyddsstopp, som omfattade dusch och städ under de varmaste timmarna på dygnet.

– Arbetsgivarens lösningar var inte tillräckliga. Och det här har varit uppe varje sommar i 20 år, det är inte bara den här sommaren som det varit för varmt, så de borde ha varit förberedda, säger Belinda Mattsson.

Hon säger att luftkonditioneringen i lokalerna sedan länge är undermålig, och inte heller har det varit lätt att få tag på fläktar i det akuta skedet – det har varit slutsålt i hela Borlänge.

Belinda Mattsson själv arbetar natt men säger att det även då har varit nästan outhärdligt att jobba på grund av värmen. Ibland har de behövt ta ut de boende i korridorerna om nätterna för att det har varit för varmt på rummen, och de som kan gå har själva kommit upp för att det inte gått att sova i värmen.

Personalen som arbetar dagtid har haft det ännu tuffare än nattpersonalen.

– De har varit yrsliga, många har varit gråtfärdiga för att de är så slut. Man blir ju mycket segare i allt. De är jätterädda för att de ska göra fel med mediciner och omvårdnaden. Och de har inget privatliv när de kommer hem, de är ju helt slutkörda. Några har fått gå hem för att de har mått så dåligt, säger Belinda Mattsson.

Skyddsstoppet varade i några dagar innan Arbetsmiljöverket hävde det. Arbetsmiljöinspektören Mats Jansson säger till Dalademokraten att det krävs att det är fara för liv och hälsa och att det enligt hans bedömning inte var det. Men Arbetsmiljöverket kommer att ställa krav på kommunen för att åtgärda arbetsmiljöproblemen som uppstått på grund av värmen.

– De ska framför allt prioritera arbetsuppgifterna, det som ska göras och inte, och det som inte ska göras just nu. Ge tydliga instruktioner vad personalen ska göra om den tycker det är för hett. Värmen blir en form av arbetsbelastning. Man går ner i tempo och hinner inte lika mycket. Man får ta tätare pauser, dricka mycket och jobba lugnare, säger Mats Jansson till Dalademokraten.

Men enligt Belinda Mattsson är det dessutom underbemannat, vilket gör det svårare att jobba lugnare. Det tillbakavisas dock av Pia Vinrot, tillförordnad verksamhetschef för särskilda boenden i Borlänge kommun.

Däremot säger hon att det har varit en extrem situation i sommar som varit svår att förutse, men att de har vidtagit flera åtgärder.

– Termostaten hade gått igång på natten för att det blev under 20 grader ute och det åtgärdades snabbt. Vi har skaffat portabla ac-aggregat och fläktar som man också kan ställa i duscharna och personalen har fått ha på sig tunnare privata kläder som de har kunnat tvätta på arbetsplatsen, säger Pia Vinrot.

Hon är samtidigt medveten om att problemen med luftkonditioneringen tagits upp redan tidigare.

– Lokalen är utdömd och ska ersättas. Jag är inte ordinarie och kan inte svara på vilka åtgärder man har vidtagit tidigare men man har fört dialog med fastighetsägaren efter skyddsronderna och fastigheten ska bytas ut. Sen har vi fått skydda oss med de här åtgärderna. Men det är en extrem situation, så här länge har de ju inte varit värmebölja i vårt land tidigare.

Pia Vinrot känner inte till att Kommunals skyddsombud har velat att de långa passen kortas ner till hälften, och säger att hon måste kontrollera det med Åkershems verksamhetschef. Hon återkommer senare på mejl där hon skriver att det finns en möjlighet för medarbetare som inte orkar jobba de långa passen i värmen att korta ner dem, om man tar ett extrapass vid en annan tidpunkt för att få ut sin arbetstid. Det är upp till varje individ att ta upp det med sin närmaste chef.

När KA pratar med Belinda Mattsson är hon på väg till ett möte med arbetsgivaren för att gå igenom Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder. Hon säger att det är dags för arbetsgivaren att göra något åt problemet långsiktigt.

– Då skulle det inte bli sådana här extremfall.