LO, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill som bekant avskaffa allmän visstid och hyvling. Men de fick inget stöd för detta när riksdagsledamöterna Annika Qarlsson från Centerpartiet och Jessika Roswall från Moderaterna bjöds in till seminarier ordnade av LO-TCO Rättskydd och Handels.

Även företrädare för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog.

Lite förenklat kan debatten beskrivas som att S och V vill stärka LAS för att minska otryggheten på arbetsplatserna.

Medan de borgerliga menar att otryggheten i första hand är att inte ha ett jobb alls. Och att LAS behöver reformeras för att arbetsgivare ska vilja anställa fler.

Vid seminarierna gavs exempel hur hyvling av tjänster kan drabba alla anställda, där de tvingas att välja mellan att gå ner i arbetstid med lägre lön eller att bli uppsagda.

Både Annika Qarlsson och Jessika Roswall sa att de förstod att detta skapar otrygghet och stora problem för de anställda som drabbas eller är rädda att bli drabbade.

Men ingen av dem ville lova att förbjuda hyvling eller att i lagen införa att om hyvling sker ska det ske med samma uppsägningstid av nuvarande arbetstid som när någon sägs upp från anställningen. Detta för att förhindra att någon tvingas till sänkt lön från en dag till en annan.

Annika Qarlsson och Jessika Roswall vill först avvakta vad den utredning förslår som i början av nästa år ska presentera förslag om vilka regler som ska gälla för hyvling och sms-anställningar. Men att helt förbjuda hyvling var de tveksamma till.

De var däremot tydliga med att de inte vill avskaffa allmän visstid, en anställningsform de menar underlättar för många att få fast anställning senare i livet.