Jerzy Sarnecki blev överraskad över att bli inbjuden till seminariet. Men var ändå glad att få möjlighet att vara med och diskutera frågor om ”klyftor och kriminalitet”.

Med Socialdemokraternas valparoll ”Ett starkare samhälle. Ett tryggare Sverige” i bakgrunden betonade Jerzy Sarnecki att det ändå borde finns viktigare frågor att diskutera i valet än kriminalitet.

Han beskrev att brottsligheten inte har ökat jämfört med för 30 år sedan. Ändå kan det verka dramatiskt med gängmord där ungdomar skjuts ned på öppen gata.

Det finns dock en ökning av antalet anmälda sexbrott, något han förklarade till stor del beror på att lagarna om vad som är sexbrott har skärpts och att medvetenheten om att anmäla sådana brott har ökat.

Han menar att polisens arbete med att bekämpa brott kan bli mer effektivt. Samtidigt säger han att det främst krävs förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdomar ser en framtid i att gå med i de kriminella nätverken.

– Men det finns ingen jävla systemkollaps där brottsligheten bara ökar. Den myten är inte bara farlig för sossarna i valet, den är farlig för samhället. Vi utsätts för ett enormt tryck från nätmobben och på gator och torg där brottsligheten kopplas ihop med invandringen.

Jerzy Sarnecki menar att invandrare inte begår brott för att de är invandrare utan för att de är fattiga. Därför är det i första hand fattigdomen som ska bekämpas.

– Underklassens sammansättning förändrats. Den består i dag i huvudsak av invandrare. Vi måste på olika sätt se till att de blir en del av samhället, var hans budskap.