Kommunal har träffat ett nytt avtal med Vårdföretagarna för privat äldreomsorg (Bransch F). Arbetsgivare på området är bland annat Attendo, Vardaga, Frösunda, Norlandia, Kavat vård och Temabo.

Avtalet omfattar cirka 22 000 anställda.

I starten av förhandlingarna krävde Kommunal löneökningar på 4,3 procent på två år, vilket är i nivå med industrin. Det är också vad avtalet ger plus 0,5 procent på två år i en särskild satsning som omfattar fler än undersköterskor.

Utifrån branschens medellön uppskattar Kommunal det till 1 062 kronor som samlas in till medlemmarnas pott och 1 187 kronor om man lägger till en särskild satsning. Allt räknat på två år. När lönerna sedan ska höjas så beräknas ökningen på medellönen för Kommunals medlemmar på respektive företag. I branschen var snittlönen i fjol 24 439 kronor.

Men avtalet innehåller också en garanti som på avtalsspråk kallas knä. Den ger medlemmar på företag med lägre medellöner löneökningar i nivå med avtalets värde på 2 procent (dock lägst 480 kronor) i år och 2,3 procent (dock lägst 563 kronor) nästa år. Kommunal ser detta som en låglönesatsning på dem som ligger under 24 000 kronor.

– Vi har ju en lägre medellön, då är det än viktigare att vi fått en garanti för dem som ligger under 24 000 kronor, säger Elisabeth Haug, ombudsman, Kommunal.

Löneökningarna fördelas individuellt.

Det förra avtalet ledde till hundratals tvister om vilka som skulle omfattas av undersköterskesatsningen. Nu finns en ny modell där alla anställda bidrar till en särskild pott. I år med 0,2 procent och nästa år med 0,3 procent.

– Det är utöver märket, sedan kommer man överens om vilka som ska ta del av det och då har vi inte skrivit vilken yrkesgrupp som ska få ta del av de här pengarna, säger Elisabeth Haug.

Det innebär att fler grupper än undersköterskor kan få del av extra satsningen. Pengarna ska fördelas individuellt och differentierat utifrån kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål.

Kommunal har också krävt krontalshöjning av lägstalönen, den höjs den 1 december i år till 18 217 kronor och samma datum nästa år till 18 552 kronor. Vilket är en höjning med 80 procent av övriga löneökningar.

– Det är en förhandling, vi har fått undersköterskesatsningen eller den särskilda satsningen och låglönesatsningen, det är ju en del av uppgörelsen, säger Elisabeth Haug.

Kommunal tolkar löneavtalet som att endast de som saknar erfarenhet och utbildning ska gå på lägstalönen och att det handlar om få individer.

Krontalsersättningarna (OB, förskjuten arbetstid och beredskap) höjs med 2 procent den 1 december i år och med 2,3 procent den 1 december nästa år. 

I förhandlingarna krävde Kommunal också att varje påbörjad halvtimme ska ge rätt till övertidsersättning. Exakt så blev inte resultatet. I stället gäller att när en medarbetare på grund av risk för brukarnas hälsa eller säkerhet ej kan avsluta sitt arbetspass ska avtalets regler om övertid och mertid gälla.

Nytt är också att en obetald rast kan bytas mot ett betalt måltidsuppehåll. Rast måste tas efter fem timmar.

Reglerna för när man ska ansöka om föräldraledighet ändras också. Tidigare gällde två månader, nu gäller tre månader innan den önskade ledigheten.

Facket har också krävt att heltid ska vara norm. Resultatet blev en arbetsgrupp där medlemsföretagen ingår.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna är nöjd med avtalet utifrån Vårdföretagarnas långsiktiga målsättning att lönebildningen ska ligga på företagsnivå.

– Det vi ser som väldigt bra är att det är ett avtal med procentlöneökningar. Det tror vi är en viktig och bra framöver, säger Inga-Kari Fryklund.

Hon betonar också att den särskilda potten på 0,5 procent på två år ska ges till de som bidragit till företagets resultat och att det inte enbart gäller undersköterskor.

– Det är en särskild lönepott för att premiera medarbetare som bidragit till resultat och pott. Det är inte en undersköterskesatsning, den är bredare än så. Tanken är inte att utbildningsbakgrunden ska vara avgörande, du kan lika gärna vara ett vårdbiträde, säger Inga-Kari Fryklund.

Avtalet gäller från den 1 juni i år till den 31 maj 2020.