Kommunal har slutit ett nytt avtal med Vårdföretagarna för anställda i sjukvård, behandlings- samt omsorgsverksamhet (Bransch E). Stora arbetsgivare är Nytida, Frösunda, Humana, Praktikertjänst samt delar av Attendo och Capio. Cirka 16 000 anställda berörs.

I starten av förhandlingarna krävde Kommunal löneökningar på 4,3 procent på två år, vilket är i nivå med industrin. Det ger det nya avtalet samt ytterligare 0,5 procent i en satsning på främst undersköterskor.

Utifrån branschens medellön uppskattar Kommunal det till 1 158 kronor som samlas in till medlemmarnas pott och 1 261 kronor om man lägger till undersköterskesatsningen. Allt räknat på två år. När lönerna sedan ska höjas så beräknas ökningen på medellönen för Kommunals medlemmar på respektive företag. I branschen var snittlönen i fjol 25 946 kronor.

– Vi tror att det här ger våra medlemmar en högre löneutveckling, säger Elisabeth Haug, ombudsman Kommunal.

Men avtalet innehåller också en garanti som ger medlemmar på företag med lägre medellöner löneökningar i nivå med avtalets värde på 2 procent (dock lägst 480 kronor) i år och 2,3 procent (dock lägst 563 kronor) nästa år. Löneökningarna fördelas individuellt.

– Avtalet ligger i nivå med övriga på arbetsmarknaden, jag är nöjd, säger Elisabeth Haug.

Avtalet har också en satsning på undersköterskor eller de med relevant utbildning. Det innebär att 0,5 procent ska fördelas på två år. Samtliga medlemmar på företaget bidrar till den potten.

– Därför blir en halv procent mycket mer än om vi hade haft ett visst antal procent av medlemmarna som ska vara med att samla in, säger Elisabeth Haug.

Det förra avtalet ledde till hundratals tvister om vilka som skulle omfattas av undersköterskesatsningen. Nu ser avtalet annorlunda ut.

– Det finns särskilda kriterier för dem som ska få ta del av potten, så blir det inga diskussioner om vem är undersköterska. Vi har hittat en bättre konstruktion, säger Elisabeth Haug.

Det som är avgörande är relevant utbildning för yrket, i första hand undersköterskor, men också andra yrkesgrupper på LSS- och omsorgsboenden kan omfattas.

– Främst gäller det undersköterskor, men vi utesluter inte om det är någon annan yrkesgrupp, säger Elisabeth Haug.

Kommunal har också krävt krontalshöjning av lägstalönen, den höjs den 1 december i år till 18 570 kronor och samma datum nästa år till 18 912 kronor.

Alla ersättningar höjs med 2 procent i år och 2,3 procent nästa år. I förhandlingarna kräver Kommunal också att varje påbörjad halvtimme ska ge rätt till övertidsersättning. Exakt så blev inte resultatet.

– Vi har fått en bättre skrivning om när det övertid, säger Elisabeth Haug.

Det innebär att när en medarbetare på grund av risk för brukarnas hälsa eller säkerhet ej kan avsluta sitt arbetspass ska avtalets regler om övertid och mertid gälla.

Facket har också krävt att heltid ska vara norm. Resultatet blev en arbetsgrupp där medlemsföretagen ingår, vilket Elisabeth Haug ser som en framgång.

Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund är mycket nöjd med avtalet.

– Det vi är särskilt glada över är att vi får en extra vårdsatsning och att vi bara har procentlöneökningar i avtalet, inga krontal, säger hon.

Avtalet gäller från den 1 juni i år till den 31 maj 2020.

Kommunal och Vårdföretagarna fortsätter förhandlingarna om ett nytt avtal för anställda i äldreomsorgen (Bransch F). Även det avtalet löper ut idag.

– Det är konstruktiva förhandlingar, säger Elisabeth Haug.