Annika Palm.

Dammiga fotspår syns i korridoren på Ågårdsskogens vårdcentrum i Lidköping. En ombyggnad pågår. Annika Palm har också genomgått en förändring, men på insid­an.

Hon vårdar svårt sjuka patienter på korttidsboendet Galeasen. När avdelningen är fullbelagd och larmen duggar tätt är arbetet hektiskt.

– Stressen märks i hela arbetsgruppen, det blir lätt små irritationer. Och när jag stressar ökar mitt negativa tänkande.

Vändningen kom med Hållbart Arbetsliv i Skara­borg. Annika var en av 90 undersköterskor från Lidköping som var med i den första fasen av forskningsprojektet, som också innehåller utbildningar och föreläsningar om ledarskap och psykisk ohälsa för chefer, arbetsgrupper och enskilda medarbetare inom omsorgen.

Under åtta veckor fick Annika verktyg för ökat välbefinnande och ett mer hållbart liv – på och utanför jobbet. En hörnsten var samtal med utgångspunkt i tillämpad positiv psykologi, som fokuserar på välmående. Annika fick bland annat skriva ner bra saker som hänt under dagen. Snart upptäckte hon små guldkorn: ett fint patientmöte, när hon hjälpte en dam över gatan …

– Redan andra dagen märkte jag att hjärnan ställde in sig på positiva grejer. Om någon på jobbet ­säger ”vad trött jag är” kan jag nu kontra med ”vi hjälps åt, det löser sig”.


Anna Hendén.
 

Anna Hendén, kommunens projektkoordinator, ser satsningen som en chans för medarbetarna att lära sig hantera stress i hela livssituationen. Arbetsgivaren är dock ansvarig för arbetsmiljön.

– Vi tar till exempel upp stress och bemanning på arbetsplatsträffar, i medarbetarsamtal och i den dagliga dialogen. Arbetsgruppen ska vara delaktig i planeringen av enhetens arbete så att personalen används när den behövs som mest.

Forskningsprojektet pågår i drygt två år och alla aktiveter följs upp.

– I Lidköpings kommun står psykisk ohälsa för 45 procent av sjukskrivningarna. Vi hoppas uppnå lägre sjuktal, men också få positiva effekter på arbetsmiljö och ökat välbefinnande, säger Anna Hendén.

Annika öppnar dörren till avdelningen. Om kvällsskiftet blir stressigt är hon redo. På rasten gör hon ofta avslappningsövningar i stället för att kolla Facebook.

– Jag fokuserar på andningen och samtalar med mig själv: du kan ditt jobb, var lugn… På en halvtimmes rast har jag återhämtat mig. Rätt tankar påverkar hur du mår.

Annika Palm

Ålder: 56 år.
Yrke: Undersköterska.
Familj: Sambo. Har tre barn och fem barnbarn.
Bor: Lägenhet i Lidköping.

Hållbart arbetsliv i Skaraborg

Högskolan i Skövde driver Hållbart arbetsliv i Skaraborg i samarbete med kommunerna Hjo, Götene, Karlsborg och Lidköping.

Syftet är att förebygga och minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa hos vård- och omsorgspersonal. ­Insatserna går ut på att öka välbefinnande, motverka stress och stärka arbetsgrupper.

Forskningsprojektet pågår 2017-2019 och finansieras av Europeiska socialfonden.

Läs mer på Högskolan i Skövdes webbplats.