SVAR: Även arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan bli sjukskrivna och ha rätt till sjukpenning. En vanlig sjukanmälan görs då, liksom ansökan om sjukpenning hos Försäkringskassan. Du träffar läkaren som vanligt och anser läkaren att du är arbetsoförmögen och sjukskriver dig anges i läkarintyget att sjukskrivningen gäller mot arbetslöshet och att utföra ”normalt förekommande arbete”.

Skillnaden jämfört med den som har en anställning är alltså att en arbetslös direkt jämförs mot ”normalt före­kommande arbete”, det vill säga om man trots sjukdomen har arbetsförmåga i något normalt arbete på arbetsmarknaden. Det finns också ett tak i ersättningen för arbetslösa, för närvarande 543 kronor per dag. Det innebär att man inte kommer att kunna få ut mer i sjukpenning än vad man har i a-kassa som frisk arbetslös.

Om ersättningsdagarna är slut kollar a-kassan om man kvalificerat sig för en ny period. Om inte, ska man vända sig till ­Arbetsförmedlingen. Många blir där hänvisade till ett arbetsmarknadspolitiskt program med möjlighet till aktivitetsstöd. Försörjningsstöd är sista utposten för ersättning.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd