SVAR: Har man beviljats sjukersättning före juli 2008 och prövar att arbeta på den del där det beviljats ersättning omfattas man av regler som kallas steglös avräkning. Då kan man prova på att arbeta med inkomst utan att förlora sjukersättningen. Något förenklat minskas sjukersättningen i stället med hälften av det man tjänar in på sitt arbete utöver ett fribelopp.

Man bör vara medveten om att regelverket kring steglös avräkning är komplicerat och att det berör relativt få personer. Även förutsättningarna i din fråga är komplicerade med en trafikskada/färdolycksfall och bestående inkomstförlust, frågan om SGI och frågan om konkurrerande sjukdom (annan diagnos). Det är alltså svårt att uttala sig mer detaljerat i frågan, varför jag starkt rekommenderar din kollega att vända sig till sin sektion eller avdelning för hjälp och ansökan om eventuell rättshjälp, om personen är missnöjd med ett beslut.

Jag vill klargöra att sjukersättning inte är en förutsättning för att man ska kunna beviljas livränta eller ersättning från trafikförsäkringen. Bestående skador av en trafikolycka kan också förutom inkomstförlust ersättas genom medicinsk invaliditet, som inte heller är beroende av att den försäkrade beviljats sjukersättning.

Den som på nytt skadar sig i arbetet då han eller hon arbetar enligt reglerna om steglös avräkning kan också ha rätt till livränta. Inkomster från arbete som utförs enligt reglerna om steglös avräkning ska räknas in i underlaget för sådan livränta. Det är alltså inte så att man skulle vara oförsäkrad bara för att man arbetar med steglös avräkning. Däremot kan man inte få sjukpenning för samma inkomstdel som man har sjukersättning för.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd