Under Fredrik Reinfeldts tid som partiledare var strategin från ”de nya Moderaterna” tydlig. Den gamla stridsfrågan om las, lagen om anställningsskydd, skulle begravas och partiet ville till varje pris undvika att gå i konflikt med fackförbunden. Men den senaste tiden har Moderaterna flaggat för att en kursändring är på gång i arbetsmarknadspolitiken.

På helgens arbetsstämma, där partiet också valde Ulf Kristersson till ny partiledare, togs flera beslut i den riktningen. 

Bland annat vill partiet att turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd i högre grad ska baseras på kompetens, inte bara anställningsår.

– Dagens arbetsrättsliga skydd är inte anpassat till en modern kunskapsekonomi. Det försvårar för den som saknar jobb att komma in på arbetsmarknaden och försvårar för företag att behålla rätt kompetens, säger Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Jessica Polfjärd.

Hon tillägger att den exakta utformningen av reglerna vill Moderaterna diskutera med fack och arbetsgivare.

Moderaterna föreslår också begränsningar i fackens möjlighet att ta till sympatiåtgärder vid strejk. För att få in fler på arbetsmarknaden vill partiet se en ny anställningsform, inträdesjobb, som är en tidsbegränsad lärlingsanställning för unga och nyanlända. Lönen ska vara 70 procent av rådande ingångslön i branschen upp till ett tak på 21 000 kronor.

Reaktionerna från de fackliga centralorganisationerna lät inte vänta på sig. Både TCO och Saco har uttalat sig kritiskt och menar att förslagen hotar den svenska modellen som innebär att det är fack och arbetsgivare som förhandlar om villkoren på arbetsmarknaden. LO går längst och kallar förslagen för ”en krigsförklaring”.

– Om detta blir det strid varje dag fram till valet, och alla ska veta att Moderaternas förslag kan göra att vem som helst i Sverige när som helst kan bli av med jobbet, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Kommunals ordförande Tobias Baudin reagerar på ett liknande sätt.

– Det är så klart illa om de skulle få makten för det skulle drabba kommunalarna ytterst hårt.

Moderaterna håller inte med och pekar på att M-politiken också innehåller förslag som underlättar för individen att bygga på sin kompetens för att få behålla sitt jobb eller få ett nytt jobb

– Vi tror att trygghet på framtidens arbetsmarknad i allt högre grad avgörs av vilken kompetens man har, inte hur länge man varit anställd, säger Jessica Polfjärd.

Baudin menar att det är tydligt att med Ulf Kristersson är det gamla Moderaterna tillbaka.

– Reinfeldt var tydlig med att rör vi anställningstrygghet för vanliga människor har vi svårt att vinna val. Det är uppenbart att det här är en omsvängning. Men det som är positivt är att det aldrig varit tydligare vad valet nästa år kommer att handla om: att förbättra för vanliga löntagare eller att rasera grundtryggheten för dem som jobbar och bär upp det här landet, säger han.

Men Jessica Polfjärd tror inte att förslagen kommer försvåra för Moderaterna att locka LO-väljare. 

– Vi tror att våra förslag om bättre möjligheter till omställning är något många arbetstagare ska se positivt på.

Förslaget om en ny anställningsform för att få fler i arbete nobbas också av Baudin som menar att det är något som parterna ska lösa. Utbildningsinsatser och extratjänster är en bättre väg, menar han.

Kan det inte vara svårt för nyanlända som är äldre men behöver många års utbildning?

– Många är i medelåldern men det är att förkasta människor att säga att det inte är någon idé att utbilda dem. Det gäller också att validera den kunskap de har och se till att de får en utbildning som passar. Men det är klart det kommer finnas de som står långt från arbetsmarknaden och där måste vi hitta fler steg in, till exempel extratjänster av olika slag.