Kommunal krävde en undersköterskesatsning även för ambulanssjukvården. Men så blev det inte.

– I stället får vi 6,9 procent, säger Elisabeth Haug, ombudsman, Kommunal.

Nivån på löneökningarna i andra avtal på arbetsmarknaden ligger på 6,5 procent på tre år, det är det så kallade märket. Nu höjs lönerna för ambulanssjukvårdare med i genomsnitt 582 kronor den 1 oktober i år, 541 kronor nästa år och 635 kronor året därpå.

År två och tre finns 0,2 procent per år till ett särskilt utrymme för en strukturöversyn. Det ska användas utifrån lönekriterierna för att höja lönerna för de som har flera år i yrket.

– Vi ser att de som går in i yrket kommer in på höga ingångslöner och att de som jobbat länge halkar efter, säger Elisabeth Haug.

Därför ska nu erfarenhet, utbildning och yrkesutbildning premieras.

Men om detta motsvarar undersköterskesatsningarna i andra avtal kan inte Elisabeth Haug uttala sig om.

Samtidigt öppnar det nya avtalet för individuella överenskommelser när det gäller kompetensutveckling som ligger på ordinarie arbetstid. Det betyder att det blir möjligt att göra sin vidareutbildning utöver ordinarie arbetstid med mertidsersättning.

– Men det måste till en skriftlig överenskommelse om vad som gäller. Det är frivilligt, varje person får fatta beslut, säger Elisabeth Haug.

Mertidsersättningen är ungefär 120 procent, enligt Kommunal. Det kan jämföras med övertidsersättningen som är 170 procent.

– Men det finns inget undantag från arbetstidslagen, man måste ta hänsyn till vilotiden, säger Elisabeth Haug.

Tomas Bengtson, har förhandlat för Vårdföretagarna:

– Vi har fått in en liten men uppskattad förändring, det här ger ökad frihet vid obligatorisk utbildning. Det fanns ett ömsesidigt intresse från företag och medarbetare för det, säger han.

Både i fjol och i starten av årets förhandlingar prioriterade Kommunal reglerna för jour och ville ersätta den med heldygnstjänst. Men några förändringar blir det inte i det nya avtalet.

– Vi ser att stationerna tagit bort jouren självmant. Några få stationer har kvar jouren. Vi ska jobba lokalt med dem, säger Elisabeth Haug.

När förhandlingarna startade krävde Vårdföretagarna att semesterperioden skulle förlängas, så har skett i avtalet med Vårdförbundet. Men så blev det inte i avtalet med Kommunal.

– Vi nådde inte fram på den punkten. Det går inte att göra en förändring om inte båda parter är nöjda, säger Tomas Bengtson, Vårdföretagarna. 

Samtliga ersättningar höjs med 2,2 procent i år, 2,0 procent nästa år och 2,3 procent året därpå.

Lägstalönerna är i år 20 519 kronor, nästa år 20 929 kronor och 21 410 kronor året därpå.

Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017 och till den 30 september 2020.