Anki Jansson.

Vatten. Det är det enda Anki Jansson använder på torkdukarna när hon städar på förskolan Råbydal.

–   Enda gången jag använder andra medel är när en toalettstol är väldigt nedsmutsad, säger hon.

Vattnet hon använder är specialbehandlat. I städ­skrubben står en dykartubsliknande filteranläggning. I den renas kranvatten genom att avjoniseras och filtreras (se faktaruta). I två år har kommunens 35 lokalvårdare använt metoden.

– Jag var väldigt skeptisk i början, förklarar Anki.

Det är hon inte ensam om berättar Yvonne Dalberg Borgström, som är chef för kommunens lokalvård.

– Jag var också skeptisk, men tänkte att det kunde vara värt att pröva.

Metoden infördes först på prov i två arbetslag.

– En viktig anledning till det är arbetsmiljön. En av lokalvårdarna hade svåra allergier och kunde inte jobba heltid med städ, säger Yvonne.

Allergin blev bättre och städresultatet övertygade personalen. Efter prövotiden blev metoden permanent och används i dag av all städpersonal och all förskolepersonal. Deras erfarenheter är det enda att gå på. Ännu finns inga vetenskapliga undersökningar av hur avjoniserat vatten påverkar användarna och hur det skiljer sig från kemikalier eller kranvatten. Däremot har Håbo kommun kontrollerat att det blir rent.

–  Vi har gjort mätningar av hur rent det är innan och efter städning och jämfört med när vi städat med traditionella kemikaliemedel. Och det blir till och med renare med den här metoden, säger hon.

Mätningarna har gjorts med ATP-metoden – en mätmetod som används rutinmässigt i Danmark för att mäta städresultatet och är vanlig på svenska sjukhus. Liknande undersökningar har gjorts i andra kommuner, för Håbo är inte den enda kommunen som städar med avjoniserat vatten. Motala, Molkom, Gävle och Nynäshamn är exempel på ­orter där det används i vissa lokaler. I Laxå har de gått längre.

–  Vi började pröva det här för två år sedan och nu har vi infört den fullt ut överallt i kommunens allmänna utrymmen. Skolor, förskolor och äldreomsorg, säger Heléne Flyckt, som är chef för lokalvården i Laxå.

Där har de tidigare städat med samma slags mikro­fiberdukar som de använder nu fast med vanligt kranvatten i stället för avjoniserat vatten. Då var personalen inte nöjd med resultatet.

– Jag har personal som städat i 20 år. De tyckte inte att det blev riktigt rent. Därför trodde de inte på det här heller i början, men nu tycker de att det fungerar bra. Är de nöjda så är det nog bra också. De köper inte vad som helst, säger hon.

Heléne Flyckt tror att användningen av avjoniserat vatten i städning har kommit för att stanna.

– Jag tror att det här är framtiden. Laxå är en miljö­diplomerad kommun sedan 2011 och det finns så många miljövinster med det här. Personalen slipper hantera massa kemikalier och vi slipper transporter och flaskor.

I Motala är städchefen Kjell Barman mer försiktig.

– Vi har sett att det fungerar och använder det på en miljöförskola, men avvaktar med att gå vidare till fler lokaler. Häcklarna menar att det är ren bluff. Det behövs ordentliga undersökningar av hur stor del mikrofiberdukarna har i städresultatet och av hur resultatet ser ut med vanligt kranvatten, säger han.

Avjoniserat vatten

Har olika namn hos olika tillverkare. Ecovatten och ultrarent vatten är två namn som förekommer. De som städar i inomhusmiljöer, som exempelvis förskolor eller kontor, använder det oftast i kombination med mikrofiberdukar och noggranna städrutiner.

Hur fungerar det?

Vanligt vatten består av vattenmolekyler, men också av olika andra partiklar som exempelvis salter och mineraler. I vissa sammanhang vill man bli av med dem – som i vatten till bilbatterier eftersom avlagringar av mineraler som kalk försämrar batteriets förmåga att ladda. Det kan göras genom avjonisering. Joner är elektriskt laddade atomer eller molekyler. Genom att få bort laddningen i atomerna får man dem att släppa föreningen med salter och mineraler så att de kan avlägsnas. Det kan göras både genom elektrisk behandling eller genom filtrering.

Varför blir det rent?

Företag som säljer vattnet menar att det avjoniserade vattnet blir aggressivt när salterna och mineralerna försvinner och vill suga åt sig nya partiklar och att det är därför vattnet löser smuts så bra. Kemister KA pratat med menar att vatten inte kan bli aggressivt och att det som händer när mineralerna försvinner är att det blir mindre avlagringar efter vattnet på städade ytor.