Karta: Problemen inom Frösunda
KARTA: Problemen inom Frösunda

Som KA avslöjat pågår en massflykt av chefer från vård- och omsorgsföretaget Frösunda på grund av hur företaget sköts. Det påverkar i sin tur personalen ute i verksamheterna när chefer byts ut hela tiden. Frösunda har fått kritik på många håll i landet för att försämra arbetsvillkoren när de tar över verksamheter. Och nästan samtliga som KA pratat med säger att Frösunda systematiskt bryter mot avtalen med kommunerna. Efter onsdagens publicering har ännu fler före detta chefer hört av sig och förstärkt bilden.

En före detta chef som haft insyn i hur anbudsförfarandena gått till, berättar att koncernledningen suttit och räknat på hur man ska skära i verksamheterna för att spara pengar. 

– Man kunde titta på bemanningen på ett äldreboende, hur ska vi skära i det här? Kan vi ta in praktikanter? Hur lång tid skulle det ta att cykla mellan de här två boendena så att man kan säga att vi har personal på båda boendena? Det var bara omvägar för att komma runt sådant man lovat, berättar den före detta chefen. 

 

LÄS OCKSÅ: Kaos i Frösunda när cheferna flyr

 

En annan före detta chef berättar om ett anbud där Frösunda lovade saker som inte alls fanns i verksamheten. 

– Det var hittepågrejer. Man sa att vi ska ha det här så småningom men skrev som att vi hade det redan. Jag fick bort vissa detaljer men långt ifrån allt. Men hade vi skrivit som det hade varit så hade vi kanske inte vunnit upphandlingen, säger den före detta chefen.

Man ljög för att vinna upphandlingen?

– Absolut. Man skrev att vi erbjöd sådant som vi inte erbjöd och som inte var på väg att införas. Jag lyckades få det dit att vi ljög lite mindre. Det låter hemskt men det är sant. 

”Man har alltså gått ut och sagt att man har en avtalsefterlevnad på x antal procent, men det är bara påhitt för det finns ingen som har gjort en sådan uppföljning de senaste åren.”

En annan före detta chef har uppfattningen att Frösunda hela tiden haft intentionen att hålla avtalen, men att det inte har fungerat i praktiken. Hen beskriver Frösundas avtal som oerhört tuffa och att de innebär stora förändringar för personalen när man tar över verksamheter. 

– Avtalen är ruskigt tuffa. De kräver scheman som blir en stor omställning för personalen. Om man styckar upp arbetstiderna och gör det på ett otrevligt sätt, då får du missnöjda medarbetare och det går ut över kunderna, säger den före detta chefen.

En av KA:s källor berättar att Frösunda har kommunicerat siffror om hur man följer avtalen som bara varit påhittade.

– Kvalitetsuppföljningen är under all kritik. Man har alltså gått ut och sagt att man har en avtalsefterlevnad på x antal procent, men det är bara påhitt för det finns ingen som har gjort en sådan uppföljning de senaste åren. Ingen kan säga hur man lever upp till alla avtal, de siffrorna är bara tagna ur luften.

 

LÄS OCKSÅ: ”De kör våra boenden ner i botten”

 

Frösundas vd Susanne Sidén har försvarat den stora personalomsättningen med att företaget mycket riktigt genomfört en stor förändringsresa och att det börjar stabilisera sig nu. Det ger inte den före detta chefen mycket för.

– Om alla har slutat och du bara har nyanställda är det klart att det tar några månader innan det börjar om igen. Personalstyrkan har bytts ut flera gånger om. Susanne Sidén har varit vd i fem år, så då kan man ju undra varför det fortfarande är så stor personalsomsättning. Borde inte förändringen vara genomförd nu? 

Flera personer har oberoende av varandra sagt att omsättningen bland chefer varit så hög som 70 procent på ett år.

Flera av KA:s källor säger att ledningen ägnar sig åt ”management by fear” och att avskeda obekväma personer på lösa grunder.

– Man var väldigt snar att lägga erinran på medarbetarna, efter tre erinran kan man säga upp. Det kunde vara allt från att man inte stod tillräckligt starkt upp för Frösunda till att närstående klagat på medarbetare och ord stod mot ord, säger en före detta chef.

 ”Man kunde titta på bemanningen på ett äldreboende, hur ska vi skära i det här? Kan vi ta in praktikanter?”

Att Frösundas slogan ”kundens fokus” går ut över verksamheten är något som flera av de som KA pratat med har tagit upp.

– Man ger otroligt mycket makt till den enskilde och anhöriga, så att det inte går att bedriva en verksamhet med kvalitet. Tar man upp det får man i ansiktet att det är kundens upplevda kvalitet som är det vi ska bry oss om. Man ska uppfylla alla önskningar, de kan vara hur tokiga som helst, säger en före detta chef.

En före detta chef beskriver det som att hen lider av posttraumatisk stress efter sina erfarenheter från Frösunda, trots att det gått flera år sedan hen slutade i företaget. Alla som KA pratar med är rädda för vad som skulle hända om det kom fram att de pratat, trots att de inte arbetar kvar. 

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal hoppas på bättring

 

Frösundas operativa chef, Katarina Hamnström, säger sig inte känna igen bilden som de före detta cheferna ger.

– Det är ingen bild som jag personligen känner igen och det är svårt för mig att kommentera anonyma och generella källor, säger hon.

Katarina Hamnström säger att det är många chefer på Frösunda som hört av sig till henne sedan KA:s publicering och uttryckt att de är ledsna och upprörda över uppgifterna som framkommer, eftersom de inte känner igen sig.

Du och vd Susanne Sidén påstår att det här inte är något som kommit till er kännedom men jag vet ju att här är kritik som har framförts till ledningen?

– Det har varit en omsättning på chefer och olika skäl till varför man har slutat, så långt är jag med. En del chefer har inte riktigt trott på konceptet, att det är så här man ska jobba. De vill jobba mer traditionellt och då har man valt att sluta, säger Katarina Hamnström.

”Det var hittepågrejer. Man sa att vi ska ha det här så småningom men skrev som att vi hade det redan.”

Hon tillbakavisar att Frösunda är ett företag där man riskerar repressalier om man pratar med media eller framför kritik, och säger precis som vd Susanne Sidén att Frösunda följer avtalen. 

Det är ju flera kommuner som säger motsatsen – Linköping, Sala, Upplands-Bro, Sundbyberg. 

– Det är några kommuner som har haft frågor. När det gäller Linköping så har vi väldigt olika syn på sättet att häva avtalet. När det gäller Upplands-Bro känner jag inte alls igen det, de har haft frågor. Vi har haft möten med Upplands-Bro regelbundet och sedan det här skrevs har de varit nöjda.

Om jag läser från deras uppföljning så står det ordagrant att de har identifierat brister. Likadant i Sundbyberg och Sala. Menar du ändå att det inte är några kommuner som har ansett att ni haft brister? 

– Det beror väl på hur man definierar brister kanske. Naturligtvis beklagar vi om vi legat efter med någon åtgärd.

Fotnot: Rubrikerna ovan är hämtade från Sveriges Radio Halland (1/11 2916), Mitt i Bromma (18/10 2016), Borås Tidning (17/1 och 28/1 2017), Hallandsposten (14/5 2016) och Tidningen Ångermanland (4/3 2017).