Karta: Problemen inom Frösunda
KARTA: 
Problemen inom Frösunda

Det var i november 2016 som Frösunda tog över driften av äldreboendet Brygg­eriet i Sala efter Attendo. Problemen börj­ade snabbt. Redan till jul rapporterade Sala Allehanda om brist på personal, som gjorde att det var svårt att få ihop bemanningen.

–  Frösunda skyllde på julsemestrar och influensa över jul och nyår, men det är ju ingen sanning i det. Folk orkar inte, man tappar arbetsglädjen. Vi har haft många korta sjukskrivningar bland personalen, säger Brittlis Leffler, skyddsombud på Bryggeriet.

 

LÄS OCKSÅ: Kaos i Frösunda när cheferna flyr

 

Frösunda skar ner på bemanningen och lade ut fler arbetsuppgifter på personalen.

–  Vi är för lite folk, plus att vi har så mycket andra kringgående arbetsuppgifter som matlagning och sådant. Dessutom finns det inga fasta sjuksköterskor utan det hyr de in via bemanningsföretag. Likadant med chefer, vi har haft flera tillfälliga chefer som varit konsulter, berättar Brittlis Leffler.

Brittlis och hennes skyddsombudskollega gjorde en så kallad 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Den 29 maj beslutade Arbetsmiljöverket om ett föreläggande om vite på 100 000 kronor om Frösunda inte kommer till rätta med bristerna. Arbetsmiljöverket kräver bland annat att Frösunda undersöker om kraven i arbetet är anpassade till resurserna, om arbetstidens förläggning kan leda till ohälsa och om det finns risk för ohälsa och olycksfall i arbetet. Det ska vara genomfört senast den 15 oktober.

 

LÄS OCKSÅ: Så försvarar sig Frösundas vd

 

Sala kommun har också utrett verksamheten, och kom fram till att Frösunda bröt mot avtalet med kommunen på en rad områden.

–  Frösunda brast på 28 punkter och vi har begärt svar på vad de ska vidta för åtgärder. Nu går vi igenom deras svar för att bli klara med hur vi ser på det. Efter det är det upp till kommunchefen att fatta beslut om vi ska fortsätta samarbetet med Frösunda eller häva det, säger Per Ström, social­chef i Sala kommun. 

Brittlis Leffler.
Brittlis Leffler.

De 28 bristerna handlar bland annat om att bemanningen är för låg och inte anpassad till verksamhetens behov, att det brister i dokumentationen, att de boende inte får gå ut så mycket som avtalat och att det saknas kontinuitet eftersom sjuksköterskorna är inhyrda av bemanningsföretag och byts ut ofta.

Brittlis Leffler vill att det kommer ut till svenska folket vad Frösunda håller på med.

–  De kör våra boenden ner i botten. Det känns som att vi går tillbaka i tiden. Jag har jobbat fackligt i massa år och ser väldigt allvarligt på det här, brukarna får inte det de behöver, säger hon.