OBS! Siffrorna nedan är gamla. Klicka här för att se aktuella medellöner för undersköterskor!

LÄS OCKSÅ: Undersköterskor tar in på industrin

LÄS OCKSÅ: Kommunal: Bättre än väntat

Rikssnitt, kommuner:

• 24 717 kr

Rikssnitt, landsting:

• 24 975 kr

Om statistiken

• Vi har samlat in löneuppgifter från samtliga 290 kommuner samt ett kommunalt bolag och samtliga 21 landsting/regioner  samt ett landstings-kommunalt bolag.
• Siffran avser grundlön, det vill säga tillägg som ob och övertid är inte medräknade.
• Uppgifterna bygger på kommunernas och landstingens/regionernas egna uppgifter. Eventuella felaktigheter i siffrorna beror i så fall på att uppgiftslämnarna lämnat fel siffror.
• För Nybro och Vaxholm saknas siffror, det beror på att de antingen inte har någon anställd med den yrkestiteln eller att de har så pass få anställda (färre än 5) att medellön inte är relevant.