Ett av Kommunals främsta krav i avtalsrörelsen med kyrkan, som är i full gång, handlar om att de vill strama åt möjligheterna till att förskjuta arbetstiden. Kommunal anser att arbetsgivaren utnyttjar det för att slippa betala för övertid.

– Om arbetsgivaren har glömt att lägga in en verksamhet i schemat, exempelvis att det händer något på lördagen så att man måste jobba, så flyttar man deras arbetstider i stället för att det blir övertid. Vårt krav är att detta överutnyttjande ska begränsas, säger Peter Larsson, ombudsman på Kommunal.

 

LÄS OCKSÅ: Arbetsgivarna vill ta makt över tiden

 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har också riktat sig in på arbetstiderna i sina yrkanden. De vill att arbetstidsreglerna inom kyrkan förenklas, så att det blir mer lika mellan kyrkans olika yrkesgrupper.

– Det är många olika arbetstidsregler som tillämpas och det skapar problem när man ska tillämpa de här olika reglerna. Vi vill att det inte ska vara så många olikheter, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Dessutom vill arbetsgivaren införa möjlighet till årsarbetstid i avtalet, så att arbetstiden kan fördelas under ett helt år i stället för under 16 veckor som i dag.

Cecilia Herm tror att det ligger i tiden att se över arbetstidsreglerna på arbetsmarknaden.

– Jag tror att det finns ett behov av att se över arbetstidsreglerna. Det här att man befinner sig på arbetet mellan vissa klockslag, det är kanske inte så framtiden ser ut. Man måste titta på hur samhället förändras. Att ha fler möjligheter att ändra arbetstiden kan vara till nytta både för arbetstagaren och arbetsgivaren.

Kommunal och arbetsgivaren hoppas att ett nytt avtal finns på plats innan den 31 mars, då det nuvarande avtalet går ut. 

I vårdavtalet med KFS, Kommunala företagens samorganisation, vill Kommunal ha skärpta skrivningar om rätt till heltid. Detta gäller också Arbetsgivaralliansen.

För tekniska yrken på KFS-området diskuteras villkoren för beredskap och övertid bland annat. På andra KFS-områden förs diskussioner om övertidsersättning.

 

LEDARE: Tuff dragkamp om arbetstiden 

 

Inom djursjukvården har Kommunal yrkat på att arbetstiden måste finnas angiven på schemat minst fyra veckor innan det träder i kraft för att komma till rätt med ändrade arbetstider med kort varsel.

När det gäller jordbruk kräver Kommunal ersättning när beordrad övertid avbokas. Dessa avtal förhandlas med SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.