Barnskötare.
Barnskötare? Så här påverkas du.

Förarlösa fordon på vägarna, rörelsesensor­er på äldreboendet och en automatiserad grönsakshackare i storköket. Är det vad som väntar under den fjärde industriella revolutionen – robotarnas tidevarv? Den eran är redan här, enligt nationalekonomen Stefan Fölster som studerat hur arbetsmarknaden kommer att påverkas av teknikens landvinningar.  

–  Kombinationen av intelligenta maskiner och globalisering kan leda till att de enklaste och mest komplicerade jobben blir kvar. Industrijobben har redan försvunnit i hög utsträckning på grund av automatisering, just nu är framför allt administrativa jobb inom tjänstesektorn i farozonen, men alla på arbetsmarknaden kommer att påverkas och måste anpassa sig, säger han. 

Undersköterska.
Jobb i vården eller omsorgen? Så här påverkas du.

Mellan 2006 och 2011 försvann tio procent av jobben på grund av automatisering. Under de kommande 20 åren riskerar vartannat jobb gå samma öde till mötes. Men enligt statistiken i Fölsters rapport verkar flera av de kvinnodominerade sektorerna inom offentlig sektor vara framtidens vinnare. 

–  Verksamheter som har personlig kontakt som idé kommer inte att slås ut av automatisering. Digitaliseringen kan bidra till en högre kvalitet inom vården, exempelvis genom att bryta äldres isolering, men tekniken kommer knappast att konkurrera ut människan helt.  

Men kommer jobben att räcka när datorer och ­robotar tar över många arbetsuppgifter? 

Ska man göra en spaning utifrån historien så kommer de flesta yrken vare sig gå under eller revolutioneras utan gradvis anpassa sig, menar Kommunals samhällspolitiska chef  Maja Fjaestad.

Kökspersonal.
Jobb i kök? Så här påverkas du.

– Vi har haft en snabb teknisk utveckling under snart 200 år där manuellt jobb ersatts av teknik. Att de farliga, tunga och smutsiga jobben försvinner är också en utveckling som fackförbunden ­varit med och drivit på för att förbättra villkoren för arbetare. Historiskt har också andra jobb eller arbetsuppgifter kommit i dess ställe, säger hon. 

Sverige har anpassat sig efter strukturomvandlingar flera gånger tidigare och man kan redan se att inkomstökningar och digitalisering ersatt tre fjärdedelar av jobben som automatiseringen tagit. Hemligheten då som nu är att politiker och arbetsmarknadens parter möter utvecklingen ­aktivt, konstaterar hon. 

Trädgårdsjobb.
Trädgårdsjobb? Så här påverkas du.

–   Låt oss vara med och skapa den här nya världen. Möter vi teknikskiftet aktivt är möjligheterna stora. Sedan är fackförbundens roll också att ifrågasätta. Teknik ska underlätta arbeten, inte göra att människor känner sig rädda eller kontrollerade. Bara för att teknik är möjlig betyder det inte att vi måste använda den.  

Kommunals förra ordförande Annelie Nordström satt i regeringens robotgrupp som kom fram till att robotisering kräver ett system för ett livslångt lärande. Vad tror du om det?

Fordonsförare.
Fordonsförare. Så här påverkas du.

–  Att utbilda sig en gång när man är ung och sedan arbeta med samma yrke hela livet – den tiden är antagligen förbi. Samtidigt tillhör många av Kommunals yrkes­grupper de ”eviga” jobben som knappast kommer att ersättas av teknik. Att peka ut vilka jobb som löper störst risk att försvinna skapar också en onödig rädsla tror jag. Vi vet faktiskt inte hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut, säger Maja Fjaestad. 

Illustrationer: Sofie Marklund

Om rapporten

I rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” används Statistiska centralbyråns, SCB:s, yrkeskoder SSYK 1996. Dessa inkluderar fler yrkesgrupper än dem som brutits ut för artikeln. Inom gruppen vård- och omsorgspersonal inkluderas till exempel också tandsköterskor. Siffrorna ger ändå en fingervisning om vilka branscher som kommer att påverkas mest – och minst – av den fjärde industriella revolutionen. 

Källor: 
”Framtidens jobb” av Stefan Fölster och Nima Sanandaji.
”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” av Stefan Fölster.
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser – Yrkeskompassen.