LÄS OCKSÅ: Så påverkas du när robotarna tar över

 

Framtidsprognos för vård- och omsorgspersonal

Stora tekniska landvinningar väntar inom sjukvården. Robotkatter som sällskap och rörelsesensorer i stället för nattliga besök av personal finns redan inom i äldreomsorgen. Automatiseringens etiska dilemman diskuteras livligt i och med teknikutvecklingen, men exempelvis robothjälp vid dusch och toalettbesök verkar välkomnas så länge man själv får välja. Och alla är överens om att maskinerna kommer vara ett komplement – även i framtiden. Behovet av personal inom sektorn är också mycket stort – på kort och lång sikt.

 

Jasmine Berglund.

Jasmine Berglund,

undersköterska Eskilstuna 

Vad tror du om robotar inom äldreomsorgen?  

– På demensboendet som jag arbetar på har vi redan några robotkatter. De är rätt hårda och kan i princip bara jama, men en del blir lugna av att sitta och klappa dem. Men vårdhunden är mer uppskattad generellt sett. Ett riktigt djur ger respons på ett annat sätt och det är samma sak med människor. För dementa är fysisk och emotionell kontakt med andra väldigt viktig och tilliten som växer fram av det. Det behovet kan nog aldrig en robot mätta. 

Ser du några möjligheter med ny teknik? 

– Om tunga arbetsuppgifter försvinner helt är det bara positivt och teknik som hjälper oss att avgöra vilka larm som är akuta och vilka som skett av misstag skulle underlätta arbetsvardagen mycket. 

 

Illustration: Sofie Marklund

Om rapporten

I rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” används Statistiska centralbyråns, SCB:s, yrkeskoder SSYK 1996. Dessa inkluderar fler yrkesgrupper än dem som brutits ut för artikeln. Inom gruppen vård- och omsorgspersonal inkluderas till exempel också tandsköterskor. Siffrorna ger ändå en fingervisning om vilka branscher som kommer att påverkas mest – och minst – av den fjärde industriella revolutionen. 

Källor: 
 ”Framtidens jobb” av Stefan Fölster och Nima Sanandaji.
 ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” av Stefan Fölster.
 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser – Yrkeskompassen.