LÄS OCKSÅ: Så påverkas du när robotarna tar över

 

Framtidsprognos för medhjälpare inom trädgård

En robot kan lära sig att flytta en kruka från ett ställe till ett annat, men kan den lära sig vad som ska göras med alla olika saker som finns i en park? Även om kraven på tekniskt kunnande ökar i takt med en större maskinpark på landets parkförvaltningar kostar ny teknik mycket pengar, vilket hämmar utvecklingen. Att skapa vackra miljöer är dessutom svårt för en robot än så länge. Arbetsförmedlingen bedömer dock att konkurrensen om jobben är hård. Tillgången på parkarbetare väntas bli större än efterfrågan den närmaste tiden. 

 

Rosmarie Koivisto.

Rosmarie Koivisto,

parkarbetare Katrineholm: 

Hur underlättar maskiner ditt jobb? 

– Jag försöker använda maskiner där det går, men handredskap är fortfarande vanligast. Ofta kan man inte ta sig fram med maskiner. Jag som jobbat med detta i över 20 år kan se att de blivit vanligare. Samtidigt kräver det ett intresse att använda dem och att arbetsgivaren vill satsa ekonomiskt på detta. 

Kan jobbet automatiseras helt? 

– Jag tror inte att maskiner kommer skuffa bort mänsklig hand. Det behövs människor som kan styra eller programmera maskinerna. Jag tror också att det skulle vara svårt att använda maskiner vid mer kreativa och estetiska delar av jobbet, som exempelvis när man planterar blommor.

 

Illustration: Sofie Marklund

Om rapporten

I rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” används Statistiska centralbyråns, SCB:s, yrkeskoder SSYK 1996. Dessa inkluderar fler yrkesgrupper än dem som brutits ut för artikeln. Inom gruppen vård- och omsorgspersonal inkluderas till exempel också tandsköterskor. Siffrorna ger ändå en fingervisning om vilka branscher som kommer att påverkas mest – och minst – av den fjärde industriella revolutionen. 

Källor: 
 ”Framtidens jobb” av Stefan Fölster och Nima Sanandaji.
 ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” av Stefan Fölster.
 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser – Yrkeskompassen.