LÄS OCKSÅ: Så påverkas du när robotarna tar över

 

Framtidsprognos för fordonsförare

Automatiseringen av motorfordon går snabbt, vi kan redan få hjälp med såväl fick-parkering som bromsning i nya bilar. I våras testades också en förarlös minibuss i Sverige för första gången. För att tekniken ska slå igenom krävs 5G-nät, vilket ligger några år bort än. Det är också svårt att programmera fordon för alla trafiksituationer, en dator blir förvirrad om en katt plötsligt rusar ut i gatan. Sett till arbetsmarknadsprognoserna syns inte några tecken på att yrket hotas av teknikutvecklingen. I dagsläget finns ett skriande behov av yrkesförare.

 

Martin Andreasson.

Martin Andreasson,

bussförare Kungsbacka: 

Till skillnad från industrin kan teknologiskiftet inom föraryrket gå från noll till hundra när förarlösa fordon väl blir verklighet. Oroas du av det? 

– Jag testade tunnelbanan i Köpenhamn som är självkörande och tycker personligen att det känns olustigt att åka med fordon som saknar förare. Att förarlösa bussar skulle vara helt beroende av 5G-tekniken skapar ju också ett väldigt sårbart system. Även om tekniken skulle finnas är jag inte så säker på att vi vill ha den.

Finns det några fördelar med tekniska hjälpmedel i trafiken?

– Ökad säkerhet är den största vinsten, men självkörande bussar kräver en förutsägbarhet i trafiken som i alla fall inte finns där jag kör dagligen.

 

!function(e,t,n,s){var i=”InfogramEmbeds”,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?”http:”:”https:”;if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,”script”,”infogram-async”,”//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js”);

Illustration: Sofie Marklund

Om rapporten

I rapporten ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” används Statistiska centralbyråns, SCB:s, yrkeskoder SSYK 1996. Dessa inkluderar fler yrkesgrupper än dem som brutits ut för artikeln. Inom gruppen vård- och omsorgspersonal inkluderas till exempel också tandsköterskor. Siffrorna ger ändå en fingervisning om vilka branscher som kommer att påverkas mest – och minst – av den fjärde industriella revolutionen. 

Källor: 
 ”Framtidens jobb” av Stefan Fölster och Nima Sanandaji.
 ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år” av Stefan Fölster.
 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser – Yrkeskompassen.