Kommunals varsel om konflikt vid Lucia anser Vårdföretagarna är onödigt och ansvarslöst. Skälet är att arbetsgivarna anser att en förhandlingslösning finns inom räckhåll.

Enligt Kommunal har förhandlingarna strandat på grund av att Vårdföretagarna vill ge lägre löneökningar till undersköterskor än kommuner, landsting samt kooperativ och idéburna arbetsgivare.

Men enligt Vårdföretagarna är parterna nu överens om storleken på satsningen men har inte kunnat enas om alla detaljer.

– Vi är beredda att göra en undersköterskesatsning, men den måste ske inom den svenska modellen och inom ramen för märket, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Inga-Kari Fryklund.

Hon säger också att det finns andra saker som man inte är överens om.

Kommunal har under året slutit avtal med arbetsgivarorganisationerna KFO, KFS samt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som alla gett extra löneökningar för undersköterskor.

Men Inga-Kari Fryklund hävdar att de satsningarna ryms inom märket.

– Om man tittar på SKL så landar den totala lösningen på märket och där har man gjort en satsning på undersköterskor, säger Inga-Kari Fryklund.

Hon förklarar det med att olika förändringar görs i avtalen som värderas till ett pris.

Kommunal hävdar i ett pressmeddelande att ”vårdföretagen dumpar lönerna för vårdanställda”.

– Jag måste med starka ord avvisa att vi skulle vilja lönedumpa det här området, många har haft betydligt bättre löner när de jobbat i privata vård- och omsorgsföretag. Vi måste vara attraktiva arbetsgivare som kan rekrytera, säger Inga-Kari Fryklund.

Kommer ni kunna konkurrera om personal om andra arbetsgivare har avtal med högre löneökningar?

– Vår uppfattning är att vi kommer lösa den här förhandlingen och vi hoppas på Medlingsinstitutet och att vi kommer hitta en bra lösning för den privata vården och omsorgen, säger Inga-Kari Fryklund.

Kan det då bli löneökningar som på andra avtalsområden?

– Vi vill ha en undersköterskesatsning och vi vill ha en helhetslösning som vi kan stå bakom på ett bra sätt.

Betyder det att andra yrkesgrupper kan få mindre?

– Det kan vara att andra får mindre, men det kan vara andra delar i avtalen som ändras. Så det är en helhetslösning som man pratar om, säger Inga-Kari Fryklund.

Medellönen ligger, enligt Vårdföretagarna, på 24 249 kronor för de som arbetar i vård, behandling och på mottagningar. För de som arbetar i äldreomsorgen ligger medellönen på 23 375 kronor.

Inga-Kari Fryklund är positiv till Medlingsinstitutet.

– Jag vill lösa den här konflikten och eftersom vi inte har lyckats göra det här, och då har vi Medlingsinstitutet och försöker lösa det här, säger Inga-Kari Fryklund.

 

LÄS MER: Kommunal varslar om strejk