1. Ta dig tid

Hur långa eller hur ofta är mindre viktigt, men pauser gör oss piggare och behövs för att vi ska klara en hel arbetsdag.

2. Förebygg

Det är bättre att motverka fysisk och mental trötthet tidigt än när du är helt slut.

3. Ta kommandot!

Ta en paus från dina arbetsuppgifter när du själv känner att det är nödvändigt. 

4. Gör tvärtom

Pausen är ett sätt att få variation i arbetsdagen. Har du ett stillasittande arbete: använd kroppen. Har du ett tungt
arbete: vila. 

5. Variera mera

Om du kan – fördela arbetsuppgifter så att du växelvis arbetar med knoppen och kroppen. På så vis kan kroppen återhämta sig.

 

5 TIPS: SÅ KAN DU SKYDDA DIG MOT STRESS

 

Forskningen om jobbpauser är inte direkt omfattande, men om vi med pauserna vill bli piggare och få mer omväxlande arbetsdagar så är möjligheten att ta paus hur och när vi vill det viktigaste. Det menar Svend Erik Mathiassen, forskare på Cent­rum för belastningsskadeforskning, CBF, vid högskolan i Gävle. 


Svend Erik Mathiassen.
Foto: Ove Wall

Sitter du still hela dagen behöver du snarare röra på dig och verkligen använda kroppen än att flytta dig från en stol till en annan för att fika med kollegorna. Har du ett fysiskt tungt jobb däremot kan just en vilopaus vara välbehövlig. Därför förespråkar jag ett större inflytande över både arbete och paus. 

Det finns flera studier som visar att pauser gör oss piggare, men om korta pauser som återkommer ofta är bättre än långa som upprepas sällan vet man där­emot inte. Så spontana pauser när du känner för det är nog lika bra som de schemalagda så länge den totala paustiden är densamma. Oavsett om du dansar eller vilar dig igenom pauserna. 

Illustration: Sofie Marklund

Rast eller paus?

Rast eller paus?

 Rast är ett längre avbrott, till exempel en lunchrast. Då får du använda tiden som du vill. Rasten är inte arbetstid.
● Paus räknas däremot som arbetstid och du får inte lämna arbetsplatsen. Arbetstidslagen reglerar inte längd eller mängd, men säger att det är tillåtet att ta paus i den mån det går.