Kraven bygger bland annat på en välfärdsrapport som Kommunal presenterar under Almedalsveckan på torsdag, ”Skäligt är inte gott nog”.

Tobias Baudin, som nyligen träffade statsministern vid ett enskilt möte, förväntar sig att Stefan Löfven i sitt Almedalstal kommer att beröra kraven i rapporten.

– Kvaliteten och ambitionen inom äldreomsorgen måste höjas. Bland annat genom att sänka trösklarna för rätten att få plats på ett äldreboende. Det krävs också en valfrihetsreform som ger de äldre större inflytande över omsorgen, förklarade Tobias Baudin vid ett frukostmöte i Visby.

Han vill få stopp på minutjakten inom äldreomsorgen där Kommunals medlemmar styrs av ett i förväg bestämt schema som reglerar hur lång tid olika arbetsmoment får ta.

– Om våra medlemmar istället får använda sin kunskap för att själva avgöra vad som ska göras och hur lång tid det får ta blir kvaliteten i omsorgen mycket bättre.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal öppnar för extratjänster i vården

 

Tobias Baudin varnar för att dagens äldre inte kommer att acceptera att bara få duscha ett begränsat antal gånger i veckan eller att bara få duscha på bestämda klockslag.

Han tror att det finns stor risk att det kan växa fram äldreomsorgsförsäkringar som gör att äldre med pengar kan köpa sig bättre äldreomsorg än andra.

– Det drabbar våra medlemmar som inte har råd att köpa sådana försäkringar.

Tobias Baudin ser även risker med att de som betalar för privata äldreomsorgsförsäkringar inte samtidigt är beredda att betala skatt för äldreomsorg. Det skulle enligt honom underminera den generella välfärden.

Han lyfter även fram Kommunals krav om att överskott i privata välfärdsföretag ska gå tillbaka till verksamheten för att öka kvaliteten för de äldre och personalen, inte till utdelningar åt riskkapitalister och andra som vill tjäna pengar på omsorgen.

Ett annat krav är att erkänna Kommunals medlemmar som de proffs de är i sitt arbete.

– Inför ett legitimationskrav för undersköterskor. Det skulle höja yrkets status och bidra till att fler ungdomar väljer att utbilda sig till undersköterska.

Bland kraven för bättre arbetsvillkor finns rätten till heltid och att allmän visstidsanställning ska slopas ur lagen om anställningsskydd.

– Om Stefan Löfven inte tar upp våra krav i sitt tal i kväll lovar jag att använda varje vaken tid för att påverka honom och andra politiker att gå med på det vi kräver.

Tobias Baudin kommenterade vid frukostmötet även de vikande medlemssiffrorna för Kommunal. Under juni månad sjönk medlemsantalet med ytterligare drygt 2 200 medlemmar, efter avtalsrörelsen och Kommunals kongress där en ny ledning valdes.

Han tycker det är allvarligt att medlemmar fortfarande lämnar förbundet.

– Jag och den nya ledningen ska göra allt för att vända utvecklingen så att Kommunal blir större. Då växer vi i styrka vid förhandlingsbordet men också i vårt arbete med opinionsbildning för våra krav för att göra välfärden och villkoren för våra medlemmar bättre, säger han.

Som ett led i detta arbete gjorde han i går ett arbetsplatsbesök vid ett äggpackeri i Visby.

– Ungefär hälften av personalen är med i Kommunal. Det är framförallt de yngre som svåra att få med i facket. Vi har en utmaning att lyckas med detta. Jag tror att vi efter kongressen nu måste visa att medlemsavgiften går till fackligt arbete och inget annat, säger Tobias Baudin.