De två första dagarna i Almedalsveckan har till stor del handlat om sänkta löner för att ge nyanlända chans att få jobb.

I går lanserade Liberalerna en ny anställningsform, Startjobb för nyanlända. Dessa jobb ska enligt partiet ge 14 000-16 000 kronor i månaden för enklare arbetsuppgifter som inte kräver formell yrkesutbildning.

Centerpartiet förde i dag fram liknande krav, i första hand som en vädjan till fack och arbetsgivare att komma överens om detta.

Varken Centerpartiet eller Liberalerna utesluter lagstiftning om inte facken frivilligt går med på lägre löner för enklare jobb.

Bland de enklare jobb som partierna tänker sig lägre löner i är vaktmästare och städare.

Tobias Baudin stänger dörren helt för Liberalernas och Centerpartiets förslag.

– De vill sänka lönerna i yrken som våra medlemmar i Kommunal har. Jag tänker göra allt för att deras löner ska höjas, inte sänkas, säger han.

Samtidigt för Kommunal diskussioner med regeringen om att införa extratjänster inom vård och omsorg, det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd regeringen skapat som ska ersätta FAS 3 för långtidsarbetslösa.

Irene Wennemo, statssekreterare vid arbetsmarknadsdepartementet, säger att hon undrar om alla arbetsuppgifter en undersköterska utför måste utföras av en undersköterska.

– Jag har nämnt att köra mat och städning som exempel. Tidigare har Kommunal benhårt sagt att dessa arbetsuppgifter måste en undersköterska utföra. Men nu har vi gjort framsteg i våra samtal, säger hon.

Tobias Baudin bekräftar detta. Han känner igen förslaget från den tid han var aktiv i Kommunals sektion i Luleå, på den tiden var det plusjobb som diskuterades.

– Det viktiga är att vi får en tydlig avgränsning om vilka arbetsuppgifter som ska utföras och inom vilka områden. Lönen ska dessutom vara enligt kollektivavtal.

Han tycker att det är naturligt att lönerna för extratjänsterna blir lägre än för en undersköterska.

– Det är rimligt att lönen sätts utifrån arbetsuppgifterna och de kvalifikationer som krävs.

Tobias Baudin ser ingen motsättning i att gå med på lägre lön för nyanställda som behöver få in en fot på arbetsmarknaden men att säga nej till jobb med lägre lön för nyanlända.

– Jag tar avstånd från förslag om att lönens storlek ska vara beroende på vilket land du kommer ifrån.

Han ser också en annan viktig skillnad mellan Allianspartiernas förslag och diskussionerna om villkoren för extratjänster.

– Liberalerna och Centerpartiet vill sänka lönerna för hela yrkesgrupper och införa nya jobb med lägre lön. Vi diskuterar med regeringen om en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med lön enligt kollektivavtal. Låt parterna sköta villkoren i dessa kollektivavtal, politikerna ska inte lägga sig i detta, säger Tobias Baudin.