En granskning gjord av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) visar att a-kassornas eget kapital är stort. Flera har ett kapital som motsvarar mer än ett års kostnader, vilket enligt IAF tyder på att medlemsavgifterna är för höga. De anser att a-kassornas eget kapital inte bör vara större än 12 månaders kostnader.

Kommunals a-kassa hör till de med minst ”onödigt” kapital. Det motsvarar cirka 4 månaders kostnader. Byggnads ligger högst med ett kapital som motsvarar nästan 2 års kostnader.