I sommar går nuvarande avtal ut mellan Kommunal och Vårdföretagarna när det gäller personlig assistans. Förhandlingarna berör cirka 40 000 privatanställda personliga assistenter. Förhandlingarna tar fart i mitten på maj.

Kommunal yrkar alltså på att förlänga uppsägningstiden för visstidsanställda till en månad. I dag är det 14 dagar, utom i de fall anställningen upphör på grund av att brukaren hamnar på sjukhus eller avlider. Då är det en månads uppsägningstid för visstidsanställda.

Arbetsgivarna vill återgå till det som gällde innan 2011, då uppsägningstid saknades för tidsbegränsade anställningar, utom i de fall anställningen upphör på grund av att brukaren hamnar på sjukhus eller avlider.

Kommunal har yrkatlöneökningar med 620 kronor, vilket motsvarar 2,8 procent men detta kommer framöver justeras till det satta märket inom industrin, på 2,2 procent. Det motsvarar cirka 480 kronor.

I ett läge när den statliga assistansersättningen räknas upp med endast 1,4 procent blir det svårt för de privata assistansanordnarna att möte Kommunals lönekrav, enligt Inga-Kari Fryklund.

– Det finns en svensk modell så vi kommer behöva förhålla oss till märket på 2,2 procent. Problemet är att branschen inte ens klarar av märket, säger hon.

Enligt Vårdföretagarnas förbundsdirektör är det inte bara den lågt uppräknade ersättningen som är bekymmersam. Även höjda arbetsgivaravgifter har slagit mot företagen, säger hon.

– Att ungdomsrabatten försvunnit betyder mycket också. Vi ser med stor oro på hur vi ska få ihop det här. Arbetsgivarna vill ju inte försämra avtalen, säger Inga-Kari Fryklund.

Men i Vårdföretagarnas yrkanden finns fler exempel på avtalsförändringar som kan försämra anställningsvillkoren. Till exempel vill Vårdföretagarna slopa arbetstidsbegränsningen på 50 timmar/vecka och ta bort lägstalönerna i avtalet.

Parternas krav

Vårdföretagarnas yrkanden:
Gå över till processlöneavtal, där lönerna förhandlas lokalt.
Slopa lägstalönerna.
Ta bort uppsägningstid för tidsbegränsade anställningar utom i fall där brukaren dör eller hamnar på sjukhus.
Slopa begränsningen på max 50 timmar i veckoarbetstid.
Göra det lättare för arbetsgivaren att avvika från jourreglerna i arbetstidslagen.

Kommunals yrkanden: 
 Avtalet ska garantera en lägsta löneökning för varje individ.
 Lägstalöner och ersättningar ska höjas i nivå med löneökningarna.
 Stärkt anställningstrygghet. Bland annat måste det bli tydligare regler för vad arbetsgivaren måste göra innan de säger upp en person.
• Minst en månads uppsägningstid även för visstidsanställda. I dag kan en assistent få sluta med 14 dagars uppsägningstid.
• Stopp för arbetsgivaren att strunta i att betala ut ersättningar genom att teckna så kallade all inclusive-avtal med anställda. I avtalet står: ”Den överenskomna månadslönen kan efter överenskommelse även inkludera ersättningar för övertid, restid, beredskap, jour eller Ob.”
 Begränsningar för användande av jourtid.
 Den som anställs för minst en månad också ska få lön för hel kalendermånad, som fast kontant lön.