Läs vår e-bilaga!

Förberedelserna inför nästa kongress är i  gång. Valberedningen har inlett sitt arbete med att ta fram ett förslag på vilka som ska väljas till ny ledning i förbundet. Alla medlemmar har möjlighet att till valberedningen föreslå vilka de tycker ska väljas.

Det är de valda ombuden vid kongressen som sedan utser den nya ledningen i Kommunal.

 

LÄS OCKSÅ: Krav på avgång delar Kommunal

 

Förbundets stadgar reglerar hur val av Kommunals ledning går till. Stadgarna har bestämts, och kan bara ändras, av kongressen som är Kommunals högsta beslutande organ. Den hålls vart tredje år. Kongressen består av ombud som i demokratiska val har utsetts av medlemmarna.

Att avsätta en vald ledning och välja en ny mellan kongresserna är inte lätt.

– Stadgarna har inte skrivits för den här situationen vi är i nu, säger Lena Andersson, enhetschef på Kommunal och stadgeexpert.

I stadgarna regleras att kongressen välj­er förbundets ledning. Om någon av de valda avgår eller avlider kan de ersättas vid ordinarie förbundsmöte som hålls de år det inte är kongress.

Något ordinarie förbundsmöte kommer inte att äga rum innan nästa kongress, 31 maj–3 juni i år.

För att nu avsätta någon i förbundsledningen som inte avgår frivilligt krävs ett extra förbundsmöte.

– Det skulle kosta över en miljon kronor i ersättning till ombuden för förlorad arbetsförtjänst och reskostnader samt lokalhyra, säger Lena Andersson.

Ett extra förbundsmöte kan kallas in om förbundsstyrelsen tycker att det behövs. Om minst sju av förbundets tretton avdelningar eller minst 10 procent (omkring 50  000) av förbundets medlemmar skriftligen begär det ska ett extra förbundsmöte hållas.

 

LÄS OCKSÅ: Så slog Kommunal-skandalen ner

 

Enligt stadgarna kan ett sådant möte hållas tidigast tre veckor efter kallelse har skickats ut. Men ett extra förbundsmöte kan inte välja ny ledning. Om förbundets ordförande avgår eller avsätts innan kongressen tar förste vice ordförande över ansvaret. Det är i dag Per Holmström.

Om också han och resten av förbundsledningen som är kvar, andre vice ordförande Lenita Granlund, avsätts innan kongressen är det förbundsstyrelsen som tar över ansvaret att leda förbundet.

Avsätts hela förbundsstyrelsen innan kongressen är det ersättarna som får ta över ansvaret. Varje förbundsstyrelseledamot har tre personliga suppleanter som i den ordning de är valda kan kallas in.

Kommunals förbundsledning

Annelie Nordström,
ordförande (AVGÅR TILL KONGRESSEN)
Per Holmström,
1:a vice ordförande
Lenita Granlund,
2:e vice ordförande och avtalssekreterare
Anders Bergström,
3:e vice ordförande och kassör (AVGICK 14 JANUARI)

Kommunals förbundsstyrelse

Anne-Li Rosengren,
undersköterska, Kommunal Norrbotten
Cecilia Ljungqvist,
vårdare, Kommunal Sydväst
Ewa Glimhed,
undersköterska, Kommunal Skåne
Håkan Nilsson,
reparatör, Kommunal Västerbotten
Jenni Moverare,
undersköterska, Kommunal Vänerväst
Lotta Olesen-Rosén,
vårdbiträde, Kommunal Sydväst
Maj Karlsson,
undersköterska, Kommunal Öst
Majlene Ahlgren,
skötare, Kommunal Mitt
Marcelo Rojas,
undersköterska, Kommunal Stockholms län
Marianne Engberg,
undersköterska, Kommunal Norrbotten
Nicklas Gustafsson,
skötare, Kommunal Bergslagen
Per-Albin Halldin,
brandman, Kommunal Väst
Rolf Karlsson,
skötare, Kommunal Västra Svealand
Sara R Pettersson,
barnskötare, Kommunal Skåne
Sara Sjölander,
undersköterska, Kommunal Mellersta Norrland
Susanne Karlsson,
arbetsterapibiträde, Kommunal Sydost