Läs vår e-bilaga!

Redan innan Aftonbladets artiklar såg förbundet ut att gå in i sin tuffaste avtalsrörelse någonsin. Därefter har krishantering och åtgärdsplaner tagit mycket tid, samtidigt som fler än 10 000 medlemmar har lämnat förbundet.

Hur kunde det bli så här? Och vad är det egentligen som har hänt?

 

LÄS OCKSÅ: Så slog Kommunal-skandalen ner

 

En förtroendeorganisation får aldrig använda medlemmarnas pengar på ett felaktigt eller oetiskt sätt där gränsen för vad som borde betalas privat och vad förbundet får stå för suddas ut. Så har skett i några fall och det är därför medlemmarna i Kommunal har varit så arga, besvikna och ledsna.

Medlemmarna har också tyckt att förbundet i vissa fall har gjort mindre kloka investeringar. Hit hör satsningen på restaurang Metropol Palais som har varit för långt bort från den fackliga kärnverksamheten. Restaurangen har också precis som kursgården Marholmen gått med förlust. 

Att förbundet äger fastigheter och hyr ut lägenheter är de inte ensamma om, det gör flera andra fackförbund och det har ytterst handlat om att se till att det finns en strejkkassa. Samtidigt har förtroendevalda fått någonstans att bo.

Dock behöver riktlinjerna ses över för hur uthyrningen ska gå till.

 

LÄS OCKSÅ: Stormen – dag för dag

 

En förklaring till att den osunda kulturen som funnits i delar av förbundet kunnat leva kvar så länge är kanske rädslan. Annelie Nordström beskriver hur hon själv varit rädd för förbundskassören. Hon säger också att hon försökt göra förändringar när det gäller alkohol och resor, men att hon då mött kraftigt motstånd. Om det stämmer beror det förmodligen på att det är många som inte har velat ge upp sina privilegier. Och ska man förändra en hel organisation kan man inte göra det ensam. Dock måste bra värderingar och kloka beslut prägla organisationen uppifrån och ner med höga krav på ledningen att ha bra etiska kompasser. För den som har makt måste också vara väldigt ödmjuk. 

För att återvinna medlemmarnas förtroende måste förbundet göra om och göra rätt. Nu återstår att se om detta kan få medlemmarna att återvända. Det är viktigt för att stå starka i avtalsrörelsen och för att alla de som har de lägsta lönerna och de tuffaste jobben inte ska bli förlorare utan vinnare.

Illustration: Magnus Bard