Det betyder att fler medlemmar nu begärt utträde än under hela förra året då sammanlagt 8 482 medlemmar begärde utträde. Det betyder också att hela den medlemsökning på 7 500 som Kommunal redovisat för 2015 nu är helt utraderad.

Det här påverkar förstås förbundets ekonomi. I vilken omfattning är än så länge svårt att säga. Den genomsnittliga medlemsavgiften till förbundet, enligt en ”kvalificerad gissning” från Kommunals pressavdelning, är 280 kronor per månad. Om det avser med eller utan a-kassa, är oklart. 92 kronor av medlemsavgiften går till a-kassan.

Skulle det handla om en genomsnittsavgift på 280 kronor bara för fackmedlemskapet betyder det ett tapp i inkomster för Kommunal på över 33 miljoner kronor.

Sen ska man komma ihåg att det kan tillkomma nya medlemmar, vilket är extra vanligt de åren det pågår avtalsrörelse. Eventuella konfliktvarsel ger säkert också ett antal nya medlemmar om gängse mönster upprepas.

Dessutom är det än så länge tre månaders uppsägningstid på en begäran om utträde och de som begärt utträde kan hinna ändra sig.