LÄS OCKSÅ: Annelie Nordström avgår i maj

 

Samtliga punkter i åtgärdsplanen:

 

Inventering av brister

Kommunal åtgärdar inte bara de problem som media uppmärksammat. En omfattande inventering av brister i verksamheten ska göras. Intervjuer ska genomföras av extern part med en stor grupp nyckelpersoner. En permanent funktion för visselblåsning förbereds och ska inrättas senast i april.

 

Förändringar i handelsbolaget Lyran

Ny styrelseordförande tillsatt och ny styrelse utses inom tio dagar. Förbundet gör omedelbart en översyn av verksamheten. Ökad professionalism, transparens och tydlig gränsdragning gentemot Kommunals kärnverksamhet ska uppnås. Bolagsform och ägardirektiv ska ses över. Kommunals engagemang i Metropol Palais ska avvecklas.

 

Kulturförändring – Kommunals gyllene regel

Kommunal är medlemmarna. Ledarskap inom Kommunal ska alltid präglas av ett föredömligt beteende. Kommunal har en gyllene regel. Vi ska alltid kunna se medlemmarna i ögonen och försvara att det vi gör är bra för medlemmarna.

 

Policygenomgång

Allt som är lagligt är inte lämpligt. Översyn av Kommunals policies med fokus på alkohol, resor, lägenheter, representation och gåvor. Ökad varsamhet med medlemmarnas pengar, uppstramning och tydlighet ska uppnås, beslut senast i mars. Efterlevnad ska säkras genom ny funktion för internrevision och en stärkt roll för förtroendevalda revisorer.   

 

Översyn av struktur för fastighetsinnehav

Översyn av Kommunals struktur för fastighetsinnehav och förvaltning ska göras. Enkel struktur och professionell relation till förvaltare ska ge god insyn för förbundet och tydlig gränsdragning gentemot Kommunals kärnverksamhet. Förslag ska presenteras i april för beslut senast i samband med kongressen.

 

Mer professionell organisation

Internrevision ska göras och rapporteras till förbundsstyrelse. Tydlig gränsdragning mellan Kommunals förtroendevalda och experter ska uppnås. En arbetsgrupp ska tillsättas. Pågående stadgeutredning ser över rollbeskrivning för förbundskassör och trygghetsavtal.

Källa: Kommunals pressmeddelande