Anders Lundgren.

Tanken föddes 2009. Efter perioder av nackproblem hade Anders Lundgren återvänt till tjänsten på Norrvalla IP, då grubblerierna satte fart. Det blåsiga höst­vädret gjorde att konstgräsplanens avbytarbås lätt rullade iväg eller blåste omkull, följt av materialskador och merarbete.

– Men så jobbade vi på badplatser under samma period, och då slog det mig att en brygga kunde vara lösningen på problemet. Jag presenterade en skiss för ett företag, som levererar avbytarbås och bryggor. Så vi bollade idén fram och tillbaka.

Idén gick ut på att avbytarbåset sätts fast ovanpå en bryggkonstruktion med gaffelfästen på undersidan. Avbytarbåset blir stabilt, men kan samtidigt flyttas smidigt med en hjullastare. När produkten lanserades till säsongen därpå, sjönk underhållskostnaderna till noll.

– Nej, nu blir det inga trasiga plexiglas. Så håller de för transporter, det är bara att ställa upp avbytarbåsen på ett släp, med hjälp av bryggans naturliga lyftpunkter.

De följande åren har resulterat i en konstgräsplog och en isbaneplog, även dessa till försäljning över hela landet. Förklaringen är, menar Anders Lundgren, en pågående utveckling, men också arbetsgiv­arens inställning.

– I jobbet ingår att anpassa till förändringar. När konstgräsplanerna kom så förlängdes säsongen och snöröjningen blev tuffare – samtidigt förbättrades våra maskiner, liksom potentialen för tyngre plogar. Avgörande är så klart stödet från arbetsgiv­aren, och kunskapen på leverantör- och tillverkningssidan så klart. Dit man alltid kan vända sig.

”Det viktigaste är stoltheten och sporren till de yngre.”

Inom Skellefteå Fritid har det, sedan tidigt 00-tal, pågått ett aktivt arbete med att ta fram lösningar på problem som kommunens medarbetare upplevt i sina arbetssituationer. Det har under en tio­årsperiod vuxit fram ett fyrtiotal innovationer, varav många skördat stora kommersiella framgångar. Betydelsen för Skellefteå är stor, menar förvaltningschef Leif Gustavsson.

– Vi ser bättre arbetsmiljöer och fler arbetstillfällen. Men det viktigaste är stoltheten och sporren till de yngre. Många hjältar har hunnit gå i pension, men de senaste in­novationerna lyser av ungdomlig it-begåvning.

Även Anders Lundgren tror att många idéer återstår att kläckas, gärna på Norrvalla IP. Något erkännande finner han däremot föga intressant.

– Så länge kollegerna håller käft och använder grejerna – då vet man att man har gjort något bra.

Fakta: Andra uppfinningar

Burlyft – byggdes av en vaktmästare med dålig rygg.

Glasinfästning för ishockeysarg – vars flexibla konstruktion har halverat åtgången av plexiskivor vid Skellefteå Kraft Arena.

Bada fräscht – en kampanj mot bakteriespridning, som med skyltar på elva olika språk upplyser om hur och varför man bör tvätta sig före badet.

Näridrottsplats för helårsbruk – kan göras om till
ishockeybana på vintern.

E-bokning av sporthallar – kunden kan boka, betala och ges fysiskt tillträde till hallen.