Som KA berättat tidigare är både Kommunal och branschorganisationen Sveriges bussföretag kritiska till att transportföretagen får ansvar för att utföra id-kontroller på personer som reser mellan Sverige och Danmark. Före jul gick Swebus ut och sa att de kommer anlita externa vaktbolag, men nu står det klart att även bussförare kommer att få utföra kontroller.

– Från Köpenhamn har vi ett externt bolag som genomför kontrollerna åt oss, och i Kastrup som är en lite mindre hållplats har vi tillsammans med våra förare gjort bedömningen att de klarar det själva, säger Christel Grip, presschef på Swebus.

Swebus har ungefär sex turer om dagen från Köpenhamn till Sverige. De har inga turer från Tyskland. Under måndagsmorgonen genomfördes den första resan, från Köpenhamn via Kastrup, och det fungerade enligt Christel Grip bra. Hon säger att det bland de anställda är blandade reaktioner på id-kontrollerna.

– De flesta känner ändå att det här kommer vi kunna lösa, men däremot finns det oro som handlar om det här bötesbeloppet på 50 000 kronor. Ingen vill vara den som orsakar en så stor bötesavgift för företaget, och det här är ju alldeles nytt för våra förare och lätt att göra fel, säger Christel Grip.

Men hon säger att ingen förare kommer att straffas om det skulle hända.

Förutom Swebus är det framför allt Nettbuss express som kör mellan Danmark och Sverige. Också de kommer att låta både ett externt företag och de egna förarna utföra kontrollerna. I dag kör de fem turer, men under högsäsong kan det bli så mycket som 15 turer om dagen. Vid 8.30 i morse gick deras första resa med id-kontroller, och enligt vd Mats Johansson fungerade det bra.

– Vi säljer bara bokade resor, du kan bara resa med oss om du har köpt en biljett i förväg. Man kan i dag inte köpa en sådan resa utan att förstå att man måste ha ett id-kort eller pass med sig, säger Mats Johansson.

Han hoppas att det ska göra det lättare för dem än för tågföretagen. 

Den 30 december kom polisen med en instruktion om hur de tolkar den nya lagen om id-kontroller och hur de ska utföras. Men Sveriges bussföretag tycker fortfarande att mycket är oklart, framför allt det som handlar om att bevisa att man utfört id-kontroller. Vid tågen fotas id-handlingarna av, men flera transportföretag har varit oroliga för att det är oförenligt med personuppgiftslagen. Swebus har beslutat att tills vidare inte fotografera några id-handlingar.

– Vi är rädda att våra resenärer upplever det som integritetskränkande, och det krävs ett ganska stort regelverk kring det. Men vi får se om polisen tycker att den dokumentation vi gör nu är tillräcklig, säger Christel Grip.

Swebus kommer att bocka av på sina passagerarlistor att det har funnits en id-handling och vilken typ av id-handling det var.

Nettbuss Express har samma uppfattning som Swebus och kommer att dokumentera likadant, men under den första dagen av id-kontroller i dag fotograferar de också id-handlingarna.

– Vi gör det eftersom vi inte riktigt vet vad som krävs än, men vi tycker inte att det är rätt sätt. Förhoppningsvis får vi svar på det snart, säger Mats Johansson.

I polisens skrivelse poängteras att transportföretaget bara kan anses ha brustit i sitt ansvar att kontrollera id-handlingar om den varit uppenbart falsk. Men Ulrika Egervall, förhandlingsansvarig på Sveriges bussföretag säger att det är en tolkningsfråga.

– Vi vet fortfarande inte vad som är uppenbart ogiltigt. Det är inte tillräckligt för att det ska kännas helt tryggt, säger hon.

Om transportören bryter mot kravet på id-kontroll tvingas de betala böter på 50 000 kronor per resa.

Kommunal hälsar via sin pressjour att de fortfarande är kritiska till att deras medlemmar ska utföra id-kontroller. De säger också att de utöver medlemmarna i linjetrafiken i Skåne har ett ganska stort antal medlemmar som kör beställningstrafik i Europa och som kan beröras av id-kontrollerna.

Fotnot: Under första dagen av id-kontroller fick Nettbuss Express besked av polisen att de inte behövde fotografera id-handlingarna för att uppfylla dokumentationsskyldigheten, och slutade då med det.