”Flera av barnen på min förskola har tio till elva timmar per dag. Vilken vuxen skulle orka det och fortfarande vara glad o pigg hela tiden?”, skriver en kommunalare som besvarat enkäten.

I sociala medier dyker det ibland upp listor på sak­er förskolepersonal irriterar sig på hos föräldrar. Och i kommentarsfältet hugger föräldrar förolämpat tillbaka. KA bestämde sig för att ställa frågan annorlunda: Hur påverkas förskolepersonalens arbetsmiljö av hur föräldrarna agerar? 

 

LÄS OCKSÅ: ”Barnen måste få återhämta sig”

 

Vi skickade ut en enkät till 2700 barnskötare i Stockholm, Malmö, Luleå, Boden, Piteå och Kiruna. Svaren visar att sjuka barn är ett problem på många förskolor. Nära hälften av de drygt 900 barnskötare som svarat, uppger att det minst varje vecka händer att föräldrar lämnar barn på förskolan trots att de är sjuka. Tre av tio svarar att det sker varje månad. Den allra tydligaste effekten på arbetsmiljön är att barnskötarna själva smittas. 

– Ofta leder det till att alla blir sjuka och vi blir underbemannade, skriver en kommunalare i enkät­en.

Av de barnskötare som ofta får ta emot sjuka barn uppger åtta av tio att de sjuka barn­ens behov av stöd leder till ökad arbetsbelastning. Men sjuka barn är även en orsak till konflikt med föräldrar. 

– Alla föräldrar blir inte irriterade eller ifrågasätter när vi ringer efter dem, men tyvärr alltför många, är en kommentar.

 

LÄS OCKSÅ: Så tacklar du föräldrarna

 

Vi har också ställt frågan om barnens tid på förskolan och här har en majoritet,  67 procent, av barnskötarna svarat att de upplever att de flesta barn går för långa dagar. Vad man menar med för långa dagar varierar. En tredjedel av dem som svarat anser att mer än sex timmar är för mycket för de små barnen. För de äldre går gränsen vid åtta timmar, menar nära hälften av barnskötarna. Flera påpekar dock att det är individuellt vad ett barn orkar med. 

Av dem som svarat att barnen är för länge på förskolan, säger 46 procent att det leder till fler konflikter, medan 34 procent har svarat att barnen blir för trötta för att delta i förskolans aktiviteter. 

– Det blir fler oroliga barn och koncentrationssvårigheterna ökar, skriver en barnskötare. 

 

LÄS OCKSÅ: ”Våga prata med föräldrarna”

 

Ett problem som också nämns är att det är svårt att få ihop ett schema som täcker hela dagen, när barnen går längre dagar men det inte blivit mer personal. Att barn går allt längre dagar bekräftas av Skolverkets statistik. Flera barnskötare uttrycker en oro för barnen och en frustration över situationen.

– Små barn har ofta längre dagar än äldre barn, som pedagog mår jag ofta inte bra, skriver en barnskötare.

Men i kommentarerna märks också en stor förståelse för föräldrar som inte har något val. Det är en hård arbetsmarknad, många måste pendla och räkningarna ska betalas är några av åsikterna.  

Fotnot: Grafiken ovan visar svaren på frågan "Vad anser du om tiden som barnen vistas på din förskola?" 2 procent svarade "Vet ej" och 1 procent svarade "För få timmar". (Grafik: Peter Önnestam. Foto: Istock)

 

 

Citat från KA:s enkät

”Jag blir jämt sjuk eftersom barnen kommer fastä¢n dagen efter.”

”Barnen är ledsna, arga och hamnar lätt i konflikt med andra.”

”Inte ovanligt att föräldrar lämnar barnen fulla med alvedon. Till lunch kommer febern tillbaka.”

”Borde införa maxtak för hur många timmar i veckan ett barn kan vara på förskolan.”

”Barnen är på förskolan mera timmar än själva personalen och de orkar inte.”

”Barnen är ofta friska enligt föräldrarna. Men de är genomsnoriga, dödströtta och helt igenproppade av snor.”

Tid på förskolan

År 2005 tillbringade 8 procent av barnen mer än 40 timmar/vecka på förskolan. År 2012 var andelen 13 procent.
2012 var ett genomsnittligt barn på förskolan 31 timmar/vecka.
Längst dagar har barn i storstäderna (i Solna är siffran 36 timmar/vecka). Kortast dagar har barnen i glesbygd (i Överkalix är siffran 23 timmar/vecka).