Förra veckan var det dags för dag 25 i den stora bedrägerirättegången mot 32 personer knutna till hemtjänstföretaget Jome. I förhörsbänken satt Greger Lilliebladh, som jobbar med kontroll och uppföljning av hemtjänstföretag på Södertälje kommun. Där framgick det att Greger Lillebladh i december 2012 informerades om polisutredningen och fick i uppdrag att hjälpa polisen. Bland annat fick han lära polisen om hur hemtjänsten fungerar.

Han berättade också att han bistått polisen med underlag, genom att leta efter sådant som visar att det inte stod rätt till. Då framkom det ett mönster hos vissa brukare och deras biståndsbeslut som han kallar ”tripp, trapp, trull.”

– På kort tid hade man 2-3 nya beslut. Man gick från relativt små insatser, till ett mellanläge, sen till väldigt omfattande insatser. Det var en period på 6-9 månader där man ökat tiden markant. Tittar man på det normala så tar det längre tid, här gick det väldigt fort, säger Greger Lillebladh.

Samtidigt som han deltog i polisutredningen skulle han sköta sitt jobb på kommunen som att han inget visste.

– Det skulle inte påverka övrigt uppdrag, så då fick jag förhålla mig till det som hände som att jag inte visste att det pågick en förundersökning.

Det här innebär att kommunen inte kan hävda att de har blivit lurade, säger den huvudåtalade vd:ns advokat Carl-Johan Malmberg.

– Om du och jag sitter och spelar poker och du vet att jag har fyra ess i min rockärm men inte gör något, då kan du inte komma sen och säga att han lurade mig. Om du vet att folk fuskar eller att det finns risk för det men inte gör något, då är du ju inte lurad, säger Carl-Johan Malmberg.

Men kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson tycker inte att det har någon betydelse. Hon betonar att det endast var en person på kommunen som hade insyn i polisutredningen, och säger att det är ett normalt förfarande vid brottsmisstanke.

– Det är ju inte helt ovanligt att en kriminell verksamhet får fortsätta under tiden som man utreder den. När man börjar en utredning så vet man inte ju inte hur det ser ut. Vi anser inte att det har någon betydelse för ansvarsfrågan, säger Kristina Lindhoff Carleson.

Carl-Johan Malmberg frågade Greger Lilliebladh under rättegången om han anser att han gjorde sitt jobb – att säkerställa kvaliteten i hemtjänsten på avtalsnivå.

– Han svarade ja. Då betyder det att jobbet är utfört, i strid med det som åklagarna påstår. Om Greger jobbar med snuten och tycker att han gjort sitt jobb så vitt avser kvalitetssäkringen i det man avtalat om, då betyder det att hans uppfattning är att själva arbetet är kvalitetssäkrat i och med hans kontroller, säger Carl-Johan Malmberg.

I början på juni släpptes Jomes före detta vd ur häktet, efter att ha suttit häktad över 1,5 år med restriktioner. Åklagarna ville att hon skulle fortsätta vara häktad, eftersom de anser att det fortfarande finns risk för att hon kan påverka utredningen. Men tingsrätten ansåg att den faran inte längre fanns kvar. Advokat Carl-Johan Malmberg säger hans klient är glad och tacksam för att hon släppts.

– Hon är förberedd, har stor tillförsikt och gott humör. Hon är segerviss i den meningen att hon är övertygad om att hon inte kommer fällas till ansvar, säger han.