De sa förbundsordförande Annelie Nordström när hon avslutade Kommunals förbundsmöte och fortsatte:

 – Så kommer det att vara för alla de flyktningar som kommer till vårt land i dag. De kommer viga sina liv att göra gott för det land som gav dem en fristad. Vi behöver dem i Nordens största fackförening, för deras erfarenheter och för att de ska hjälpa oss att höja organisationsgraden.

Annelie Nordström betonade vikten av att mångfald ska genomsyra hela organisationen och att det behövs fler aktiva kommunalare. Sedan konstaterade hon att det varit ett arbetsplatsnära förbundsmöte.

– Vi måste återuppväcka det lokala engagemanget mot orättvisorna och de usla arbetsvillkoren.  Det handlar också om att vi alla behöver titta tillbaka och se vad det var som gjorde att vi blev engagerade. För många var det orättvisor, men en del av oss blev engagerade för att vi var engagerade i vårt yrke, så var det för mig, sa Annelie Nordström.

Sedan berättade hon om hur hon kuppats in i sektionsstyrelsen, fått stöttning av ordföranden och hjälp att hitta rätt utbildningar. På så sätt knöt hon också an till de ”soffsamtal” som förts från podiet under förmiddagen. Där berättade både yngre förtroendevalda och andra med utländsk bakgrund om hur de blivit engagerade och vad som kan behövas för att fler ska bli det.

 – Facklig styrka handlar ju också om att vara tillsammans, unga, gamla, kunniga, okunniga  och de som har annat i bagaget.

Annelie Nordström slog också fast att Kommunal inte kan säga att unga inte vill engagera sig:

– Det är bara vi som är dåliga på att ställa frågan. Man kan inte vänta ett halvår efter att man mött dem till att ta kontakt igen. De har inte tid att vänta.

Annelie Nordström avslutade med att uppmana alla se att till att flödet av unga till Kommunal blir större.

– Arbetsplatserna är det allra bästa stället att börja. Där kan vi skingra hopplösheten och skapa en känsla av att det går att ändra. Mullret av starka människor på arbetsplatserna som vågar stå upp för sina rättigheter i vardagen, det är Kommunal. Hem och kämpa.