Tidigare har Kommunal fått in omkring 3 000 förslag på avtalskrav från medlemmar, sektioner och avdelningar. Nu hoppas förbundet att få in betydligt fler förslag på krav som förbundet ska driva i nästa års avtalsrörelse.

– Vi vill öka engagemanget och göra det möjligt för fler att vara med och påverka genom att vara medlem i Kommunal, säger Johan Ingelskog.

Från måndag 9 februari öppnas sidan www.kommunal.se/avtal16. Medlemmar kan där lämna sina förslag på avtalskrav. Dessa kommer att sorteras i en databas efter avtalsområde, bransch, sektion och avdelning.

– Vi vill att den som lämnar ett förslag också talar om hur många som stöder det. Förslagen kan ju komma fram vid diskussioner på en arbetsplats. Vi hoppas att diskussionerna ska bli många och engagemanget stort, säger Johan Ingelskog.

Förutom den nya sidan på nätet så går det också att lämna avtalskrav på det traditionella sättet till sektioner och avdelningar. Förbundet kommer att uppmana varje sektion att hålla medlemsmöten för att diskutera kommande avtalsrörelse.

När sektionerna sagt vad de tycker om sina medlemmars avtalsförslag skickas förslagen vidare till avdelningen. Den ska också kommentera förslagen innan dessa skickas vidare till förbundet centralt.

Kommunal kommer att behandla alla avtalsförslag vid avtalskonferenser som uttalar vad de tycker ska vara Kommunals avtalskrav i avtalsrörelsen.

Det är förbundsstyrelsen som slutgiltigt antar eller förkastar ett färdigt förslag till nytt avtal.

Trots att det är lång väg att gå i den demokratiska processen för ett avtalsförslag från en medlem hoppas Johan Ingelskog att många ska utnyttja möjligheten att säga vad de tycker att Kommunal ska driva i avtalsrörelsen.

Han är medveten om att ökat engagemang kring avtalskraven också kan innebära ökade förväntningar på hur Kommunal ska lyckas i avtalsrörelsen.

– Det kan vara en styrka för oss, att kunna visa att det är många medlemmar som ställer krav om förbättrade löner och arbetsvillkor, säger Johan Ingelskog.