Ända sedan Kommunal bildades för drygt hundra år sedan har förbundet stått socialdemokratin nära. Varje månad skänker varje kommunalare 50 öre till Socialdemokraterna.

Efter valet sitter 14 kommunalare i riksdagen på S-mandat. Endast fyra av de 14  har skrivit motioner om tre av Kommunals sex valkrav. I motionerna ställs krav på rätt till heltid, nattis och höjt tak
i a-kassan. Det senare kravet ställs i två motioner.

– När vi sitter i majoritet kan vi göra ett helt annat fotarbete direkt mot departement och statsråd. Därför skriver man inte motioner på samma sätt som i opposition, säger Johan Andersson (S), sammankallande för S-kommunalarna i riksdagen.

Jennie Nilsson (S) är en av de kommunalare som skrivit störst andel motioner om fackliga frågor. I motionerna kräver hon att arbetsskadeförsäkringen ska bli mer rättssäker, att tidsbegränsade anställningar ska begränsas och att FAS 3 avskaffas.

– Det är frågor som berör mig. Jag har arbetat fackligt själv, jag engagerade mig politiskt för att jag ville mer, säger Jennie Nilsson.

Men hon har inte skrivit någon motion om Kommunals valkrav.

– Jag motionerar utifrån det som jag känner är viktigt. Jag kan inte Kommunals alla krav, säger Jennie Nilsson.

Hans Unander (S).

S-kommunalarna i riksdagen har undertecknat 214 motioner, av dem rör 31 stycken, eller 14 procent fackliga frågor. Hans Unander (S) var länge aktiv i Kommunal och har inte skrivit någon motion alls om fackliga frågor.

– Vi kommer givetvis jobba på andra sätt. Får vi inte gehör får vi utvärdera, säger Hans Unander.

Han säger att S-kommunalarna i riksdagen inte diskuterat strategin inför den allmänna motionstiden. Inte heller har Kommunal agerat centralt.

– Ett tips är att Kommunal skulle kunna bjuda in riksdagsledamöterna innan motionstiden börjar. Då hade det kanske sett annorlunda ut, säger Hans Unander.

Flera nämner att andra LO-fack är flitigare i kontakterna med sina ledamöter. De hoppas att samarbetet med Kommunal ska bli tätare.

Lena Nilsson.

Något som välkomnas av Kommunals ombudsman Lena Nilsson som har ansvar för facklig-politisk samverkan:

– Vi ska träffa det nya gänget i december och prata om samarbetet.

Hon förklarar att det varit val i år, därför har Kommunal inte gått ut med någon uppmaning om att skicka in förslag till riksdagsmotioner.

– Inför valet var vi med på partikongressen och försökte påverka med våra sex frågor. Det är de frågorna som vi haft hela tiden, säger Lena Nilsson.

Hade det varit önskvärt att kommunalarna skrivit fler motioner med fackliga krav?

– Det är ju vår målsättning, vi försöker ju ha träffar och är noga med att presentera våra rapporter och hålla gänget uppdaterat.

Hon framhåller att motionerna inte speglar allt riksdagsarbete och att de sex kraven lyfts i regeringsförklaringen och budgeten, med undantag för föräldraförsäkringen.

I dessa dokument saknas dock uttryckliga löften om att rätt till heltid ska lagstiftas, nattis ska skrivas in i skollagen och fasta jobb i välfärden till unga.

Kommunals sex krav i valrörelsen

  1. Öka bemanningen inom barn- och äldreomsorgen.
  2. Lagstifta om rätt till heltid.
  3. Skärp skollagen så att alla kommuner måste erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
  4. Fler unga ska få fasta jobb i välfärden.
  5. Förbättringar i a-kassan, bland annat sänkt avgift och höjt tak.
  6. Inför en tredelad föräldraförsäkring.

Riksdagsmotioner

  • 2 887 motioner lämnades in under den allmänna motionstiden i år.
  • 1,5 procent av yrkandena i motionerna bifölls under 2013/14. (En motion kan innehålla flera yrkanden).

Källa: Riksdagen