– När man tar upp den här frågan så är svaret hela tiden att Socialförsäkringsutredningen kommer med någonting i januari nästa år, säger Kommunals ombudsman Anita Lundberg.

Över 75 000 personer har blivit utförsäkrade från a-kassan på grund av deltidsregeln, som tillåter den som jobbar deltid och söker arbete att stämpla upp till heltid i högst 75 dagar. Av dem tillhör knappt 23 000 Kommunals a-kassa. I början när regeln hade införts kom en stor andel av de utförsäkrade från Kommunals a-kassa. Sedan minskade andelen kommunalare men har ökat igen de senaste åren.

Efter utförsäkringen har de antingen blivit heltidsarbetslösa eller fortsatt att jobba deltid. En undersökning som Kommunal gjorde 2010 visade då att sju av tio som fallit ur försäkringen fortsatte att jobba deltid.

Deltidsregeln infördes av den borgerliga regeringen 2008. Ett av motiven som uttalades var att öka sysselsättningen för deltidsarbetslösa. Men någon egentlig forskningsmässig utvärdering har sedan inte gjorts. Riksrevisionen har tittat på förändringen och kom fram till att det var lika många negativa som positiva effekter. Och framför allt var det negativt för dem med få timmars arbete, visade granskningen. Det kan vara en orsak till att en stor andel av de som utförsäkrats tillhör just Kommunals a-kassa.

– Det tror jag. Vi har många medlemmar med korta timanställningar, säger Anita Lundberg.

Vänsterpartiet kräver ett slopande av deltidsregeln. Övriga partier hänvisar till Socialförsäkringsutredningen som ska komma med sitt betänkande i januari 2015.

Men vad som kommer där eller om det kommer något över huvud taget om deltidsregeln, är högst osäkert.

– Det är väldigt tyst. Det är ingen av oss som vet vad som kommer att hända med regeln, säger Anita Lundberg.

Kommunal kräver att regeln slopas som den ser ut nu och föreslår en reglerad övergång från a-kassa till ett arbetsmarknadspolitiskt program som motsvarar deltidsarbetslösheten och ersättning som motsvarar aktivitetsstöd på den delen. Dessutom kräver man att Arbetsförmedlingen riktar insatser mot deltidsarbetslösa.

– Som det är i dag tar ju inte Arbetsförmedlingen i den här gruppen för fem öre, säger Anita Lundberg.

Deltidsegeln

  • Den som arbetar deltid kan få maximalt 75 ersättnings­dagar per ersättningsperiod.
  • Begränsningsregeln gäller alla anställningsformer, även timan­ställningar.
  • Ensamstående med egna barn under 18 år, som bor helt eller delvis hemma, kan anvisas till jobb­ och utvecklingsgarantin när de 75 deltidsdagarna är förbrukade.

Källa: A-kassornas samorganisation