– Det finns få yrkesgrupper i Sverige som har så mycket ansvar som vi inom hemtjänsten som samtidigt har så lite makt över sin egen arbetssituation. All forskning visar att då mår man inte bra på jobbet.

Det säger Jo Söder, som har vikarierat och jobbat extra som vårdbiträde inom hemtjänsten i Stockholm under flera år. Under Nordiskt Forum lyssnade hon på ett seminarium som Kommunal och IF Metall anordnade som diskuterade belastningsskador för män respektive kvinnor. Ett seminarium som tog upp just det hon upplevt i sitt arbete.

Som bilden nedan visar är det stora skillnader i arbetsbelastning och arbetsmiljö även inom Kommunals medlemsgrupper. Inom hemtjänsten uppger personalen att de har högre arbetsbelastning, mer sömnproblem, hjärtklappning och nedstämdhet på grund av arbetet, jämfört med de som arbetar inom kommunens tekniska förvaltning.

– Det här är ju min verklighet på jobbet. Att folk har sömnstörningar och blir deprimerade är tydligt i mitt jobb, säger Jo Söder efter seminariet.

Hon tror att problemet grundar sig i att vården får för lite resurser och att arbetsplatserna är för hierarkiska.