Cicki Schelin-Eriksson.

Anna Wallin tycker inte att TES underlättar jobbet. Det är kanske inte något större fel på systemet i sig, men de som planerar turerna saknar förståelse för hur lång tid det tar att förflytta sig mellan kunderna, och minsta avsteg från planeringen måste redovisas.

– Värst är det jäkla övervak­andet. Man vågar knappt gå på toaletten. Det borde finnas bättre system, att jobba i vården är slitsamt nog ändå.

En anonym anställd ger en liknande bild.

– Det är inte bilar vi jobbar med. Vi behöver utrymme för oväntade händelser. Det är svårt att följa planeringen när vi är underbemannade och då skapar TES mer irritation, säger en anonym undersköterska.

Johan Steinbrecher, affärsområdeschef för hemvården i Uppsala kommun, tycker att digitala planeringssystem är grunden för bra och säker vård.

Att en del medarbetare klagar tror han främst beror på att hemtjänsten har för lite resurser.

– TES får ta smällen av vissa. Men på det stora hela har det blivit bättre för alla, i och med att vi har mer ordning och reda. Jobbar du i hemtjänsten vet du när och var du ska vara. Sedan kan det förstås finnas bättre verktyg, vi gör research efter något mer lättanvänt att byta till. Medarbetarna ska vara med och tycka till, har man inte dem med sig blir det inte bra.

2009 saknades dock ekonomiskt utrymme för att låta personalen delta i beslutet om TES.

– Då låg vår budget på minus 36 miljoner. En förändring var nödvändig och TES fanns redan vilande i kommunen eftersom en kommundel tecknat avtal med företaget några år tid­igare, så lösningen var att hela kommunen började använda det. Tack vare TES levererar vi i dag nästan 100 procent av brukarnas beviljade tid, i jämförelse med 47 procent 2007.

Cicki Schelin-Eriksson på Kommunal Uppsala har intrycket att många stressas av TES. Det handlar till stor del om känslan av att bli kontroll­erad.

– Många blir ifrågasatta för att de varit för kort tid hos en kund. Det kan bero på att kunden haft besök och inte velat ha hemtjänst just då. Det är bara tiden innanför dörren som räknas och genererar pengar, vad man gör spelar ingen roll. Dessutom är schemat pressat och inloggningen strular ofta.

När facket tog upp problemet på högre nivå svarade en tjänsteman att TES fungerar bra på flera ställen.

– Det är sant, men då rör det sig om arbetsplatser där både personalstab och kundkrets är stabila. Där det inte ser ut så gör TES situationen värre, säger Cicki Schelin-Eriksson.

Hon ser en ond cirkel, där otillräcklig bemanning gör TES till ett stressmoment och TES i sin tur gör det svårare att rekrytera personal. Samtidigt tror Cicki att planeringsverktygen är något de måste lära sig att leva med.

– Förhoppningsvis kan de förbättras och bli mer anpassade för personalen. Hemtjänsten behöver mer omtanke om sina anställda, både för deras och kundernas skull. De äldre påverkas ju när personalen är stressad.