69 barn på fyra personal. Så ser du ut på fritidsavdelningen Storspoven i Norsjö. Det leder till en hög ljudnivå och stressig miljö.

– Man kan bara tänka sig hur barnen känner det. De blir ju också påverkade av det här, säger Carina Lidén.

Kommunal Norrsjö har skrivit till arbetsgivaren Norsjö kommun tillsammans med Lärarförbundet för att beskriva hur personalen har det.

Carina Salomonsson arbetar som fritidspedagog på Storspoven. Hon tror att problemen beror på för många barn på för liten yta. En yta som dessutom har blivit ännu trängre.

– Barnen kan säga, tänk förut hade vi ett pysselrum i klassrummet, det har vi inte längre.

Det är svårt för personalen att hinna med alla arbetsuppgifter och att finnas där för barnen.

– Det blir inte den tid vi ska ha, som vi ska ge dem. Det leder till att vi i personalen blir stressade och oroliga.

Önskan från personalen är enligt Carina Salomonsson att dela upp gruppen i två mindre och därmed få mer tid till barnen.

Vad som ska göras för att förbättra personalens arbetsmiljö är fortfarande oklart.

Maria Eriksson, rektor för grundskolan och fritids i Norsjö säger:

– Vi väntar på lokalutredningen. Det är inte fattat beslut än hur det blir med Norsjös gymnasium. Därför avvaktar vi tills vi vet hur det blir med de lokalerna och ser om fritidsavdelningen kommer att få tillgång till dem.