Det kanske inte leder till ett heltidsjobb på en biodling – det lär bara finnas cirka tio heltidsbiodlare i landet som har anställda, och då förstås mest säsongsanställda. (Detta enligt en uppskattning från Lantbrukarnas Riksförbund år 2011.) Men att kunna sköta en biodling är förstås en bra extra kompetens för den som jobbar eller vill jobba i trädgård eller lantbruk.

Man kan också starta sin egen biodling. Utbildningen inriktar sig på att man ska få de kunskaper som behövs för att starta eget. En egen biodling i mindre skala kan vara en bra extrainkomst.

Dessutom gör man naturen och miljön en tjänst, eftersom bin behövs för att pollinera både vilda och odlade växter.

Yrkesbiodlare

Utbildning: Yrkesbiodlare, 400 YH-poäng.
Skola: Yrkeshögskolan för biodlare.
Studietakt: Heltid.
Studieform: Distans, med träffar i Höör i Skåne.
Platser: 16.
Webbsida: www.yhbiodling.se