Under den här veckan och nästa hinner Arbetsmiljöverket med inspektioner på ungefär 1 000 arbetsplatser. En del av varje besök ska ägnas åt att diskutera genusfrågor på arbetsplatsen, exempelvis hur arbetsuppgifterna skiljer sig bland män och kvinnor.

– Vi ska sätta mer genusglasögon på arbetsgivarna och kanske även på skyddsombuden, säger Mats Ryderheim.

Satsningen är en del i ett större projekt om kvinnors arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket jobbar med på uppdrag av regeringen. Projektet pågår året ut.

Att titta på mäns och kvinnors arbetsuppgifter har betydelse eftersom kvinnor oftare drabbas av belastningsskador och anmäler fler arbetssjukdomar och arbetsskador än män, säger Mats Ryderheim.

– Det måste delvis ha med arbetslivet att göra att kvinnor har ett ohälsotal som är 40 procent högre än männens, det kan man inte skylla på privatlivet.

Finns olika risker för män och kvinnor på samma arbetsplats?

– Det kan göra det ibland. På en verkstad kanske männen jobbar mer med maskinskötsel och underhåll medan kvinnor jobbar vid löpande bandet och har monotona sysslor. Det finns forskning som visar det.

– På kommunala arbetsplatser har det talats mycket om arbetskläder, det är ingen som ifrågasätter att en man i tekniska förvaltningen som klipper gräs har arbetskläder. Men kvinnorna i hemtjänsten har ofta inte arbetskläder. Det är dags att ifrågasätta vissa förhållanden.

Något annat som enligt Mats Ryderheim bör diskuteras som en genusfråga är att det i hemtjänsten blir vanligare att personalen ”klockas”, det vill säga använder tekniska system som mäter tidsåtgången för arbetsuppgifter.

– Det är väldigt styrt arbete och ibland kanske man vill stanna fem minuter extra för att ge kunden kvalitet. Men klockar man gräsklipparen i tekniska förvaltningen? Det är en balans mellan vad kunden kräver och vad arbetsmiljön kräver. Man kanske inte alls har tänkt igenom hur arbetstagarna upplever det, om det ökar stressen.

Mats Ryderheim beskriver det som en kvinnofälla att så många kvinnor jobbar i vård och omsorg där resurserna är begränsade.

– I värsta fall kan man inte leverera den kvalitet som man anser är rimlig och det skadar inte bara kroppen utan också själen hos den enskilde.